Skip to main content

Ład Korporacyjny

Nadsański Bank Spółdzielczy stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

SANBank jako instytucja zaufania publicznego prowadzi działalność z najwyższą starannością, przykłada szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów statutowych Banku, przestrzega reguły zawartej w Zasadach Ładu Korporacyjnego zapewniając transparentność swoich działań, należytą jakość komunikacji z Klientami oraz ochrony praw udziałowców.

1. Opis systemu kontroli wewnętrznej w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

2. Zasady Ładu Korporacyjnego

3. Polityka Informacyjna Banku

4. Schemat Organizacyjny Banku

5. Oświadczenie Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego 

6. Polityka wynagrodzeń w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

 

Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji podlegających ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Znajdziesz nas też tutaj