Skip to main content
  • Minimalna Ochrona Ubezpieczeniowa

Minimalna Ochrona Ubezpieczeniowa

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony
ubezpieczeniowej, tj.
1) zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
2) umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne Warunki Ochrony Ubezpieczeniowej

Znajdziesz nas też tutaj