Cel / okres przetwarzania danych osobowych

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 Zawarcie umowy z Bankiem

(art. 6 ust 1 lit. b RODO)

 Przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami prawa do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
 Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych

(art. 6 ust 1 lit. c RODO)

 Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank
 Przetwarzanie danych w celu marketingowym na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora danych

(art. 6 ust 1 lit. f RODO)

 Do momentu wniesienia sprzeciwu
 Przetwarzanie danych w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody

(art. 6 ust 1 lit. a RODO)

 Do momentu wycofania takiej zgody
 W przypadku przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku, w tym:

·         statystycznych,

·         raportowania wewnętrznego,

·         archiwalnym,

·         zarządzania ryzykiem operacyjnym
w działalności banków,

·         w celach dochodzenia należności.

(art. 6 ust 1 lit. f RODO)

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie
Znajdziesz nas też tutaj