Usługa SMS

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy komunikatu informującego o saldzie i wolnych środkach na rachunku. W zależności od wyboru Klienta komunikat SMS może być wysyłany raz dziennie, po każdej zmianie salda lub na żądanie Klienta. Komunikat SMS uwzględnia stan środków z godziny jego wysłania, dzięki czemu telefon komórkowy jest wystarczającym narzędziem do pobierania informacji o saldzie.

Usługa SMS to:

  • wygodny i szybki sposób pozyskiwania informacji o stanie rachunku
  • niskie opłaty
  • wybór częstotliwości przesyłania SMS dopasowany do potrzeb Klienta
  • przekazywanie informacji w sposób zapewniający zachowanie poufności
  • brak wymagań technicznych – wyłącznie telefon komórkowy z funkcją SMS