iB@nk DEMO

Sprawdź jak działa nasza nowa bankowość internetowa – zobacz wersję DEMO.

Na naszym serwerze testowym

https://demo.sabaservice.pl/hb

jest zainstalowana aktualna wersja systemu I-Bank

Parametry logowania
a) Klient korporacyjny:

identyfikator: demo1

hasło: 123456
b) osoba fizyczna:

identyfikator: demo2

hasło: 123456
c) osoba fizyczna z obsługą paczek:

identyfikator: demo3

hasło: 123456