• Aktualności
  • Zmiana Taryfy prowizji i opłat dla Firm od 1 marca 2022r.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat dla Firm od 1 marca 2022r.

15-02-2022

Szanowni Państwo

informujemy, że od 1 marca 2022 r. ulega zmianie ,,Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla klientów instytucjonalnych’’, zwana dalej ,,Taryfą’’.

Najważniejsze zmiany w Taryfie, to:

  • podniesienie opłat za realizajcę przelewów w placówkach bankowych w formie papierowej,
  • zmiana układu taryfy, wprowadzenie zmian porządkowych, redakycjnych oraz dodanie kolumny ,,Tryb pobierania opłat’’ w celu zwiększenia przejrzystości Taryfy,
  • podniesienie opłat za wypłaty gotówki w placówkach bankowych.

W załączniku przekazujemy wykaz najistotniejszych zmian Taryfy, natomiast pełna wersja Taryfy dostępna jest na stronie internetowej www.sanbank.pl oraz w placówkach Banku.

               

Ponadto, informujemy Państwa o przysługującym Państwu prawie do wypowiedzenia Umowy ramowej. Liczymy jednak, że są Państwo zadowoleni z usług świadczonych w ramach zawartej umowy i w dalszym ciągu pozostaną Państwo naszymi Klientami. W przypadku braku akceptacji zmian z Państwa strony, w ciągu 14 dni przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy ramowej ze skutkiem natychmiastowym lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tych zmian. Wniesienie sprzeciwu spowoduje wygaśnięcie Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z akceptacją zmian w Taryfie.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla klientów instytucjonalnych.

Znajdziesz nas też tutaj