• Aktualności
  • Informacja dot. Książeczek Mieszkaniowych wydanych przed 23.10.1990r.

Informacja dot. Książeczek Mieszkaniowych wydanych przed 23.10.1990r.

23-02-2022

Zagadnienie książeczek mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem przyznania właścicielowi książeczki prawa do wypłaty premii gwarancyjnej jest realizacja jednego z 12 różnych celów mieszkaniowych.

Informacja

Znajdziesz nas też tutaj