Zmiana Regulaminu Promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”

W związku z wypowiedzeniem przez Concordia Polska TU S.A. zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia assistance dla klientów posiadających zawartą umowę rachunku w promocji „Wygodne Konto dla klientów ZUS” Nadsański Bank Spółdzielczy wypowiada umowę o prowadzenie „Wygodnego Konto dla Klientów ZUS” w części dotyczącej usługi assistance, ze skutkiem na dzień  30 września 2021 r. Niniejsze wypowiedzenie skutkuje zakończeniem ochrony z dniem 14 października 2021 r.

Poniżej zmieniony „Regulamin Promocji Wygodne Konto dla Klientów ZUS”.

 

REGULAMIN PROMOCJI „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”