• O BANKU
  • Święto Spółdzielczości Bankowej

Święto Spółdzielczości Bankowej

kzbs eko2

Ekologia oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym finasowaniem to temat przewodni tegorocznej edycji Święta Spółdzielczości Bankowej, wydarzenia organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pod hasłem „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”.

Banki spółdzielcze jako nowoczesne, lokalne instytucje finansowe od lat są zaangażowane w edukację i rozwój społeczności, w których funkcjonują. W codziennej pracy wykorzystują najnowocześniejsze i sprawdzone na rynku rozwiązania technologiczne, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie płynące z bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami. Prowadzenie działań z zakresu edukacji banki spółdzielcze realizują w ramach Szkolnych Kas Oszczędności, wdrażając i informując o krajowych programach wsparcia oraz poprzez profesjonalne doradztwo finansowe dla rolników i przedsiębiorców. W misji banków spółdzielczych zawarte jest także prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego, które wynika z poczucia społecznej odpowiedzialności wobec środowisk lokalnych z którymi banki te funkcjonują w symbiozie.

W XXI wieku jedną z najważniejszych potrzeb nas wszystkich jest ochrona środowiska naturalnego. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Warto tu podkreślić, że inwestycje ekologiczne są przedmiotem polityki ekologicznej państwa i spełniania wymogów Unii Europejskiej. Prywatne przedsiębiorstwa inwestują w technologie prośrodowiskowe, widząc w tym korzyści, a konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający w zakresie poszanowania środowiska. To powoduje wzrost inwestycji ekologicznych i konieczność dostępu do finansowania rozwiązań proekologicznych. Doskonale potrzeby te rozumieją banki spółdzielcze, które zgodnie ze swoją misją działają na rzecz rozwoju społeczności w których funkcjonują, wspierając swoich klientów w realizacji ich potrzeb. Temat ekologii jest im więc szczególnie bliski – mówi Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Wybór zagadnień ekologicznych jako tematu tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” nie jest więc przypadkowy. Już dziś zapraszam Państwa do włączenia się w te czerwcowe wydarzenia! Wspólnie pokażmy, że banki spółdzielcze to instytucje odpowiedzialne społecznie, proponujące proekologiczne rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb środowisk lokalnych – dodaje Prezes  Zarządu KZBS.


Nadsański Bank Spółdzielczy w warunkach lokalnych aktywnie włączy się w organizację wydarzenia.

Ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, Święto Spółdzielczości Bankowej po raz drugi odbędzie się w przestrzeni cyfrowej z wykorzystaniem zdalnych kanałów komunikacji. W związku z tym zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych naszego banku, gdzie znajdą Państwo informacje o działaniach prowadzonych w ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym”, w tym materiały edukacyjne dotyczące zagadnień ekologicznych.

 

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tej inicjatywie! Spędźmy razem ten czerwiec!Święto Spółdzielczości Bankowej jest inicjatywą środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, która jest kontynuowana od 1997 roku. Jego celem jest upowszechnianie modelu biznesowego oraz społecznego spółdzielczości bankowej i jego roli w lokalnych środowiskach, promowanie wartości
Znajdziesz nas też tutaj