Święto Spółdzielczości Bankowej

kzbs eko2

Ekologia oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym finasowaniem to temat przewodni tegorocznej edycji Święta Spółdzielczości Bankowej, wydarzenia organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pod hasłem „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”.

Banki spółdzielcze jako nowoczesne, lokalne instytucje finansowe od lat są zaangażowane w edukację i rozwój społeczności, w których funkcjonują. W codziennej pracy wykorzystują najnowocześniejsze i sprawdzone na rynku rozwiązania technologiczne, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie płynące z bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami. Prowadzenie działań z zakresu edukacji banki spółdzielcze realizują w ramach Szkolnych Kas Oszczędności, wdrażając i informując o krajowych programach wsparcia oraz poprzez profesjonalne doradztwo finansowe dla rolników i przedsiębiorców. W misji banków spółdzielczych zawarte jest także prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego, które wynika z poczucia społecznej odpowiedzialności wobec środowisk lokalnych z którymi banki te funkcjonują w symbiozie.

W XXI wieku jedną z najważniejszych potrzeb nas wszystkich jest ochrona środowiska naturalnego. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Warto tu podkreślić, że inwestycje ekologiczne są przedmiotem polityki ekologicznej państwa i spełniania wymogów Unii Europejskiej. Prywatne przedsiębiorstwa inwestują w technologie prośrodowiskowe, widząc w tym korzyści, a konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający w zakresie poszanowania środowiska. To powoduje wzrost inwestycji ekologicznych i konieczność dostępu do finansowania rozwiązań proekologicznych. Doskonale potrzeby te rozumieją banki spółdzielcze, które zgodnie ze swoją misją działają na rzecz rozwoju społeczności w których funkcjonują, wspierając swoich klientów w realizacji ich potrzeb. Temat ekologii jest im więc szczególnie bliski – mówi Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Wybór zagadnień ekologicznych jako tematu tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” nie jest więc przypadkowy. Już dziś zapraszam Państwa do włączenia się w te czerwcowe wydarzenia! Wspólnie pokażmy, że banki spółdzielcze to instytucje odpowiedzialne społecznie, proponujące proekologiczne rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb środowisk lokalnych – dodaje Prezes  Zarządu KZBS.


Nadsański Bank Spółdzielczy w warunkach lokalnych aktywnie włączy się w organizację wydarzenia.

Ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, Święto Spółdzielczości Bankowej po raz drugi odbędzie się w przestrzeni cyfrowej z wykorzystaniem zdalnych kanałów komunikacji. W związku z tym zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych naszego banku, gdzie znajdą Państwo informacje o działaniach prowadzonych w ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym”, w tym materiały edukacyjne dotyczące zagadnień ekologicznych.

 

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tej inicjatywie! Spędźmy razem ten czerwiec!Święto Spółdzielczości Bankowej jest inicjatywą środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, która jest kontynuowana od 1997 roku. Jego celem jest upowszechnianie modelu biznesowego oraz społecznego spółdzielczości bankowej i jego roli w lokalnych środowiskach, promowanie wartości