Skip to main content

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały najwyższe standardy, a obsługa Klienta była na wysokim poziomie.

Jeżeli jednak mają Państwo  jakiekolwiek uwagi, skargi lub wnioski odnośnie naszej działalności oraz świadczonych przez nasz Bank usług, mogą Państwo podzielić się nimi z nami składając reklamację w formie pisemnej (papierowej, telefaksowej lub elektronicznie) oraz ustnej (telefonicznie lub osobiście)  w Oddziale Banku, którego reklamacja dotyczy.

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są z należytą starannością i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Adresy i numery telefonów poszczególnych Oddziałów znajdują się w zakładce – PLACÓWKI

Tryb i zasady postępowania reklamacyjnego, określa Załącznik nr 1 do „Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Nadsańskim Banku Spółdzielczym„.

Zasady i tryb rozpatrywania Reklamacji

Znajdziesz nas też tutaj