• O BANKU
  • Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

Nadsański Bank Spółdzielczy w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Nadsański Bank Spółdzielczy.

Lista Zakładów Ubezpieczeń

Znajdziesz nas też tutaj