Historia banku

90 lat
Dziewięćdziesięcioletnie dzieje Nadsańskiego Banku Spółdzielczego stanowią ważny element historii gospodarczej Stalowej Woli i regionu, aktywności jego mieszkańców, odbudowy powojennych zniszczeń, także pobudzania gospodarski. Przez okres swojego istnienia SANBank działał pod różnymi nazwami, w ramach często zmienianych koncepcji gospodarczych i trendów politycznych odbijających się na stanie państwa, a jednak – mimo wielu trudności – systematycznie rozwijał bazę oraz powiększał teren działania. Był też dobrym przykładem dla sąsiednich banków spółdzielczych, które widząc jego rosnącą siłę podjęły decyzję o przyłączeniu się do Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. Bank tworzył placówki także w nowych miejscach i dla lokalnych środowisk, które miały utrudniony dostęp do czynności bankowych.

Władze Banku zawsze stosowały spółdzielcze zasady funkcjonowania, przez co stał się trwałym elementem gospodarczego krwiobiegu regionu. Bez wsparcia spółdzielczych banków lokalne społeczności w Polsce, rolnictwo, handel i drobna wytwórczość – szczególnie w pierwszych latach powojennych – rozwijałyby się znacznie wolniej. W dziejach Nadsańskiego Banku Spółdzielczego szczególnego znaczenia nabiera wszystko, co wydarzyło się w ostatnim trzydziestoleciu. Wraz ze zmianą ustroju społeczno-gospodarczego kraju banki spółdzielcze uwolniły się z licznych zakazów oraz nakazów odgórnie sterowanej gospodarki i odzyskując wolność rynkową, powróciły do stosowania spółdzielczych zasad samodzielnego zarządzania własnym mieniem, co stanowiło dla wielu z nich podstawę rozwoju.

W ostatnim ćwierćwieczu SANBank zwielokrotnił nie tylko sumę bilansową, ale także fundusze własne pozwalające na bezpieczne i szerokie prowadzenie działalności, a także wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych. Działalność handlową prowadzi na terenie województwa podkarpackie i małopolskiego za pośrednictwem 20 placówek.

Historia
Nadsański Bank Spółdzielczy – SANBank jest jednym z najstarszy banków w regionie podkarpackim. Powstał, kiedy jeszcze nie było Stalowej Woli, jako owoc krzewionej już od XVIII wieku spółdzielczości. Dokumenty założycielskie, potwierdzają początek jego historii na 10 kwietnia 1927 r. W tym dniu został zarejestrowany Bank Ludowy w Rozwadowie, który w 1973 roku został włączony do Stalowej Woli. W tamtym okresie służył on głównie, jako wsparcie dla drobnego rzemiosła, jakie wówczas w Rozwadowie funkcjonowało. Zwrotnym momentem w historii Banku był rok 1990, kiedy weszła w życie ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, która dawała bankom większą samodzielność w działaniu, a tym samym większą szansę na dynamiczny wzrost. W 1992 roku Bank zmienił siedzibę, w której do dziś znajduje się Centrala i Oddział przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Był to pierwszy krok do prawdziwego rozwoju, bowiem od tego czasu jego podstawowym celem było zdobywanie zaufania, powiększanie kapitałów i tworzenie przyjaznych warunków obsługi. Bank wdrażał proces informatyzacji i nowych technologii oraz poszerzał teren swojego działania przyłączając ościenne banki spółdzielcze w powiecie stalowowolskim, niżańskim i leżajskim. Istotnym wydarzeniem w życiu Banku było otrzymanie w 2010 roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie działalności na cały kraj oraz zmiana nazwy w 2011r na Nadsański Bank Spółdzielczy, przyjmując jednocześnie marketingową nazwę SANBank. Pozwoliło to rozpoczęcie procesu tworzenia instytucji finansowej o charakterze ogólnopolskim, a zmieniona nazwa wyróżniała markę spośród innych banków spółdzielczych działających w Polsce.

Po 25 latach przeobrażeń, mały Bank Ludowy w Rozwadowie wyrósł na dynamicznie rozwijający się Nadsański Bank Spółdzielczy. Przez te wszystkie lata może pochwalić się trafioną i konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju. Ma bardzo dużą dynamikę wzrostu każdego ze wskaźników: sumy bilansowej, funduszy własnych, dynamicznego przyrostu klientów i wyników finansowych.

Rok 2017 był dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego rokiem wyjątkowym, ponieważ w kwietniu obchodził jubileusz 90- lecie swojego istnienia. Z tej okazji Bank przygotował dla swoich Klientów, Pracowników i Partnerów uroczystą Galę Jubileuszową.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali.

Znajdziesz nas też tutaj