• O BANKU
  • Dane osobowe
  • Podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych zgodnie z przepisami prawa

Podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych zgodnie z przepisami prawa

1)   Biuro Informacji Kredytowej S. A.,

2)   BIG InfoMonitor S. A.,

3)   Związek Banków Polskich,

4)   Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.,

5)   Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.,

6)   Ministerstwo Finansów,

7)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

8)   Komisja Nadzoru Finansowego,

9)   Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

10)  podmioty, którym bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania

danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Znajdziesz nas też tutaj