• O BANKU
  • Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją powołaną w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. Gromadzone dane stanowią bazę informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywaną do określania ryzyka kredytowego. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez klienta w banku wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.  Zatem w BIK znajdują się dane każdego, kto złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest poręczycielem.

Z danych przekazywanych do BIK powstaje historia kredytowa Klienta, dzięki której każdy może być dla banku wiarygodnym i cennym klientem. Pozytywna historia kredytowa może przełożyć się na lepsze warunki współpracy np. niższe oprocentowanie kredytu, uproszczone procedury czy obniżenie opłat i prowizji.
Jeżeli zobowiązanie zostało spłacone terminowo, dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta, poświadczając jednocześnie pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez  okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
•    klient nie regulował zobowiązań lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni,
•    upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania  danych  bez jego zgody, a mimo to klient nie uregulował w tym czasie swojego zobowiązania.
Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki  metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klienta.

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. Gromadzone dane stanowią bazę informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywaną do określania ryzyka kredytowego. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez klienta w banku wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.  Zatem w BIK znajdują się dane każdego, kto złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest poręczycielem.

Z danych przekazywanych do BIK powstaje historia kredytowa Klienta, dzięki której każdy może być dla banku wiarygodnym i cennym klientem. Pozytywna historia kredytowa może przełożyć się na lepsze warunki współpracy np. niższe oprocentowanie kredytu, uproszczone procedury czy obniżenie opłat i prowizji.
Jeżeli zobowiązanie zostało spłacone terminowo, dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta, poświadczając jednocześnie pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez  okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
•    klient nie regulował zobowiązań lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni,
•    upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania  danych  bez jego zgody, a mimo to klient nie uregulował w tym czasie swojego zobowiązania.
Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki  metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klienta.

Znajdziesz nas też tutaj