Karta Dużej Rodziny

Przystępując do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Karta Dużej Rodziny” oferujemy szczególne uprawnienia członkom rodziny wielodzietnej. Program Karta Dużej Rodziny  przeznaczony jest dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od osiąganego dochodu. Uczestnicy programu mogą na terenie całego kraju skorzystać z szerokiej oferty zniżek oraz dodatkowych uprawnień, udostępnianych nie tylko przez instytucje publiczne, ale również przedsiębiorców prywatnych.

Oferta Banku:

W ramach programu „Karta Dużej Rodziny” dla członków rodzin wielodzietnej proponujemy zniżki dla produktów:

 • Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” – na finansowanie dowolnych potrzeb
  – obniżenie oprocentowania kredytu o 0,2 pp.
 • Kredyt mieszkaniowy „Nasz Dom” – na finansowanie dla domu
  – obniżenie prowizji za udzielenie kredytu o min. 0,5% kwoty kredytu
 • Konto osobiste JUNIOR – dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia:
  – 0 zł za przelewy krajowe, w tym do US i ZUS realizowane przez bankowość internetową (jest 0,49 zł)
  – 0 zł opłat za używanie karty (jest 2 zł/m-c)
 • Konta osobiste STUDENT – dla osób uczęszczających do szkoły posiadającej status wyższej uczelni lub szkoły policealnej, które nie ukończyły 25 roku życia:
  – 0 zł za prowadzenie konta ( jest 3 zł/m-c)
  – 0 zł za przelewy krajowe, w tym do US i ZUS realizowane przez bankowość internetową (jest 0,49 zł)
  – 0 zł opłat za używanie karty (jest 2 zł/ m-c)

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny (KDR) to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający rodziny wielodzietne. Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji (zarówno prywatnych, jak i publicznych) każda rodzina, z co najmniej trójką dzieci, może korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich, zniżek i ulg na różnego rodzaju usługi i artykuły.

Komu przysługuje KDR?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która na dzień złożenia wniosku utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci w wieku do lat 18 lub 25 (jeżeli dzieci kontynuują naukę) lub bez ograniczeń wiekowych (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności). Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Co oferuje KDR?

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 • tańsze bilety na wydarzenia kulturalne,
 • wystawy,
 • muzea,
 • przejazdy komunikacją publiczną,
 • wakacje.

 Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


 

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać KDR należy uzupełnić  wniosek o jej wydani lub przedłużenie terminu ważności i wraz z wymaganymi dokumentami należy go złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę (do wglądu);

 • kserokopie aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu);
 • kserokopie legitymacji szkolnych, legitymacji studenckich lub innych dokumentów zaświadczających o kontynuowaniu nauki dzieci w wieku 18-24 lat (oryginały do wglądu);
 • kserokopię postanowienia sądu lub umowy o ustanowienie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (oryginał do wglądu);
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie w przypadku braku zameldowania (oryginał do wglądu).