Skip to main content
 • EURO-FATCA

  EURO-FATCA

  Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobowiązała się  w ramach umowy EURO-FATCA do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.
  Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ( Dz. U. z 2017r, poz.648) implementująca do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
  Działając w świetle przepisów EURO-FATCA, Nadsański Bank Spółdzielczy jako instytucja finansowa jest zobligowany do wprowadzenia regulacji wynikających z ustawodawstwa EURO-FATCA. Zgodnie z wymogami Ustawy, Bank zobowiązany jest do przekazywania za  pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Informacje te będą w dalszej kolejności przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

  W związku z nałożeniem na Nadsański Bank Spółdzielczy obowiązków wynikających z ustawodawstwa  EURO-FATCA, począwszy od dnia 01.05.2017 r. Bank będzie wymagał od swoich Klientów: osób fizycznych i podmiotów gospodarczych otwierających nowe rachunki finansowe takie jak: ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki pomocnicze, karty kredytowe złożenia stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej. Aktualizacja złożonego Oświadczenia będzie konieczna jedynie w sytuacji zmiany rezydencji podatkowej Klienta.
  Bank nie rozstrzyga wątpliwości Klienta dotyczących ustalenia jego rezydencji podatkowej, osobą właściwą, która może wyrazić opinię w tej sprawie jest niezależny doradca podatkowy.
  Odmowa złożenia przez Klienta wymagalnego Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej będzie skutkować brakiem możliwości założenia rachunku finansowego oraz podpisania Umowy o wskazany produkt.

  Najczęściej zadawane pytania:

  • Czym jest EURO-FATCA?
   Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EURO-FATCA ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
  • Kogo dotyczy EURO-FATCA?
   EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.
  • Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?
   Produkty bankowe oferowane przez Nadsański  Bank Spółdzielczy: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.
  • Czy złożenie w Banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?
   Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobieranie Oświadczeń w toku otwierania rachunku jest elementarnym obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Nadsański Bank Spółdzielczy odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.
  • Czy EURO-FATCA stosowana jest we  wszystkich  Bankach?
   Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie Banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EURO-FATCA.
  • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Nadsańskiego Banku Spółdzielczego?
   Po złożeniu raz przez Klienta w Banku ważnego Oświadczenia, kolejne będzie wymagalne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank uzna na podstawie aktualnych danych, iż status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie
  • Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku?
   W związku z wymogami CRS/EURO-FATCA, Bank  poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient Indywidualny:

  1)    imię i nazwisko;
  2)    aktualny adres zamieszkania;
  3)    miejscowość i kraj urodzenia;
  4)    data urodzenia;
  5)    kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  6)    numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

  1)    nazwa;
  2)    aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  3)    kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  4)    status podmiotu;
  5)    dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
  6)    numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN

  • Jakie informacje Nadsański Bank Spółdzielczy będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
   Nadsański Bank Spółdzielczy będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta takie jak: imię i nazwisko, nazwa posiadacza, adres/siedzibę, TIN-numer identyfikacji podatkowej oraz posiadane rachunki, w tym: identyfikator rachunku oraz  saldo rachunku.
  • Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?
   Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradca, gdyż Nadsański Bank Spółdzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

  Do pobrania:

  Oświadczenie FATCA

  ul. Okulickiego 56c
  37-450 Stalowa Wola
  woj: podkarpackie

  tel: +48 15 842 10 27
  fax +48 15 842 40 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 865-00-12-762
  REGON: 000507621
  KRS: 0000077552
  KOD SWIFT: POLUPLPR


  • +48 15 871 01 99
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • +48 15 842 10 27
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Wybierz oddział
  • +48 15 871 01 72
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Marcin Binduga

  • „Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera”.

   Portal Developera TPP

  Znajdziesz nas też tutaj