Emerytury i renty z zagranicy

Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i otrzymujesz świadczenia emerytalne lub rentowe z innych państw, zobowiązany jesteś zgłosić ten fakt Bankowi zanim otrzymasz pierwszą wpłatę z wymienionych wyżej tytułów.

Emerytury i renty z zagranicy