Bezpieczny podpis elektroniczny

Nadsański Bank Spółdzielczy pośredniczy w odbiorze zestawów z certyfikatem kwalifikowanym do składania podpisu elektronicznego. Certyfikat kwalifikowany to certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny pozwala jednoznacznie ustalić, kto jest autorem podpisanego dokumentu i jest równoważny z mocy prawa podpisowi własnoręcznemu. Podpis elektroniczny ma coraz szersze zastosowanie m.in. do rozliczeń z ZUS, wysyłania deklaracji podatkowych, kontaktu z urzędami administracji publicznej  czy podpisywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wniosek należy złożyć na stronie www.elektronicznypodpis.pl

Bezpieczny podpis elektroniczny to:

  • unikalność podpisu, który jest ściśle związany z danym dokumentem
  • integralność podpisu z dokumentem, która wyklucza jakiekolwiek zmiany w dokumencie bez wiedzy odbiorcy
  • jednoznaczna identyfikacja autora dokumentu
  • możliwość skutecznego kontaktowania się z urzędami drogą elektroniczną