Doładowania telefonów

Aby doładować telefon wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej, wybrać z Menu opcję Zasilenie telefonu, następnie wybrać operatora i podać numer telefonu, który ma być zasilony. W celu eliminacji błędów numer telefonu należy wpisać dwukrotnie; następnie wskazać Rachunek, który obciążony zostanie kwotą zasilenia; podać kwotę zasilenia, a następnie potwierdzić dyspozycję zasilenia poprzez autoryzację dyspozycji wybierając przycisk Zatwierdź.

W kolejnym kroku doładowania system wyświetla szczegóły transakcji i prosi o hasło. Po podaniu prawidłowego hasła i naciśnięciu przycisku Wykonaj, system wyświetli komunikat informujący o przyjęciu zlecenia doładowania konta.

W ciągu kilkudziesięciu sekund na koncie telefonu pojawi się zasilenie.

Proces doładowania telefonu komórkowego w bankomacie wygląda następująco: po wprowadzeniu do bankomatu karty płatniczej i numeru PIN (identycznie jak w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu) na ekranie bankomatu z polecenia wyboru typu operacji należy wybrać „doładowanie telefonu”, na kolejnych ekranach klient wybiera operatora, kwotę doładowania oraz dwukrotnie wprowadza numer telefonu, doładowanie zostaje automatycznie wykonane, a klient otrzymuje wydrukowane potwierdzenie dokonania operacji.

Oferujemy doładowania telefonów na kartę wszystkich najważniejszych operatorów:

 • kont przedpłaconych w sieci Orange (w szczególności Orange Go, POP, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abonament Limitowany)
 • kont przedpłaconych w sieci Plus (w szczególności „Simplus”)
 • kont przedpłaconych „Sami Swoi”
 • kont przedpłaconych w sieci T-Mobile ( w szczególności „Tak Tak – T-Mobile na kartę”),
 • kont przedpłaconych „Heyah”,
 • kont przedpłaconych „mOBILE”,
 • kont przedpłaconych „Play”,
 • kont przedpłaconych „Diallo”,
 • kont przedpłaconych „GaduAIR”,
 • kont przedpłaconych „Cyfrowy Polsat”,
 • kont przedpłaconych „wRodzinie”,

Dostępne nominały Zasileń GSM PrePaid

 • Dla kont przedpłaconych w sieci Orange (w szczególności Orange Go, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abonament Limitowany) stałą kwotą: 5PLN, 10PLN, 25PLN, 40PLN, 50PLN, 100PLN, 200PLN.
 • Dla kont przedpłaconych w sieci Plus (w szczególności „Simplus”) dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 150 PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „Sami Swoi” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 10PLN a 160 PLN.
 • Dla kont przedpłaconych w sieci T-Mobile ( w szczególności ” Tak Tak – T-Mobile na kartę”) dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „Heyah” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5PLN a 500PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „mOBILE” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5PLN a 500PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „Play” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5PLN a 300PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „Diallo” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5PLN a 300PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „GaduAIR” stałą kwotą: 10PLN, 20PLN, 30PLN, 50PLN, 100PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „Cyfrowy Polsat” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5PLN a 500PLN.
 • Dla kont przedpłaconych „wRodzinie” dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 10PLN a 250PLN