• Wsparcie dla Firm

  Wsparcie dla Firm

  Klientom, którzy mają przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego Banku, wynikające z negatywnego wpływu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, udostępniamy rozwiązania pozwalające na:

  • odroczeniu spłaty rat kredytu;
  • odnowieniu okresu kredytowania.

  Dla kogo?

  Pomoc przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

  O odroczenie spłaty rat kredytu lub odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach wnioskować mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednego z kodów PKD uprawniających do otrzymania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m²).


   LISTA KODÓW PFR:

  Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji


   

  Duży przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów EUR,

  Mikro i Mały Przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub mniejszy niż równowartość w złotych 10 milionów euro lub podmiot prowadzący działalność rolniczą,

  Średni Przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych większy niż równowartość w złotych 10 milionów euro i nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, nie będący Mikoro i Małym Przedsiębiorcą.

  Odroczenie spłaty rat kredytu
  Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, proponujemy odroczenie spłaty rat kredytu, które stosuje się w okresie od 18.01.2021r. do 31.03.2021r.

  Odroczenie terminu spłaty rat kredytów może dotyczyć:

  •  kredyty o charakterze obrotowym (np. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, kredyt obrotowy deweloperski, Kredytowa Linia Hipoteczna itp.);
  • kredyty o charakterze inwestycyjnym (np. kredyt inwestycyjny, kredyt „Szybka Inwestycja”, kredyt „Szybka inwestycja Agro”, kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”);
  • kredyty preferencyjne z dopłatami ARIMR do oprocentowania i częściową spłatą przez ARIMR kapitału;
  • kredyty pomostowe (np. kredyt technologiczne z premią technologiczną BGK).

  Od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. można złożyć wniosek o odroczenie terminów spłaty rat kredytu.

  Odroczeniu mogą podlegać raty:
  1. kapitałowo-odsetkowe – maksymalnie na łączny okres:

  • w przypadku Mikro i Małego Przedsiębiorcy: 9 miesięcy i maksymalnie łącznie 9 rat,
  • w przypadku Średniego Przedsiębiorcy: 6 miesięcy i maksymalnie łącznie 6 rat,

  wliczając wszystkie dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury – wariant odroczenie nie stosuje się dla Dużego Przedsiębiorcy

  2. kapitałowe – maksymalnie na łączny okres 9 miesięcy i maksymalnie łącznie 9 rat
  wliczając wszystkie dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury.

  Kredytobiorca może wielokrotnie wnioskować o odroczenie terminu spłaty rat z zastrzeżeniem, że:

  * łączna liczba odroczonych rat kapitałowo-odsetkowych nie może przekroczyć:

  • 9 miesięcy – stosuje się w przypadku Mikro i Małego Przedsiębiorcy,
  • 6 miesięcy – stosuje się w przypadku Średniego Przedsiębiorcy,

  z zastrzeżeniem, że do łącznej liczby odroczonych rat wlicza się dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury

  *łączna liczba odroczonych rat kapitałowych nie może przekroczyć 9 miesięcy z zastrzeżeniem, że do łącznej liczby odroczonych rat wlicza się dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury,w przypadku skorzystania Kredytobiorcy z różnych wariantów odroczeń rat (kapitałowo-odsetkowych i kapitałowych)

  *łączna suma odroczonego kapitału nie może przekroczyć liczby miesięcy jak wyżej.

  Zastosowanie odroczenia terminu spłaty rat kredytu może spowodować:

  • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia,
  • brak wydłużenia okresu kredytowania – po okresie odroczenia pozostałe do spłaty raty zostaną równomiernie powiększone o odroczoną wysokość kapitału a odsetki, które przez okres odroczenia nie były spłacane, podlegać będą jednorazowej spłacie w terminie spłaty odsetek przewidzianych w harmonogramie spłaty po odroczeniu.

  Odnowienie kredytu

  Odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach, dostępne jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa i uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, których termin spłaty kredytu przypada do 31 marca 2021r.

  Odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach stosowane jest dla:

  • Kredyt w rachunku bieżącym;
  • Kredyt rewolwingowy.
  • Kredyt obrotowy;
  • Karta kredytowa.

  Odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach jest dokonywane na okres do 9 miesięcy, dla transakcji dla których termin spłaty przypada w okresie do 31 marca 2021 r.


   

  Wniosek można złożyć:

  • w Oddziale Banku;
  • w formie wniosku wysłanego pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • listownie lub kurierem – na adres Centrali Banku.

  Opłaty i prowizje

  Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji przewidzianych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych.

  WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU SPŁATY RAT

  WNIOSEK KREDYTOWY ws. ODNOWIENIA KREDYTU

  ul. Okulickiego 56c
  37-450 Stalowa Wola
  woj: podkarpackie

  tel: +48 15 842 10 27
  fax +48 15 842 40 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 865-00-12-762
  REGON: 000507621
  KRS: 0000077552
  KOD SWIFT: POLUPLPR


  • +48 15 871 01 99
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • +48 15 842 10 27
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Wybierz oddział
  • +48 15 871 01 72
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Marcin Binduga

  • „Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera”.

   Portal Developera TPP

  Znajdziesz nas też tutaj