Rządowe Wakacje kredytowe

28-07-2022

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu w PLN, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych od 1 sierpnia 2022 r. przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek o wakacje kredytowe można składać w bankowości internetowej lub w placówce Banku od dnia 29.07.2022 r.

Kto może złożyć wniosek?

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 • Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 • Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 • Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

 

Jak złożyć wniosek?

Preferowana forma składania wniosku:

 • w bankowości internetowej iBank 

1.  W Menu głównym wejdź w zakładkę  "Wnioski".

2. Wybierz ,,Nowy Wniosek".

3. Następnie z listy wybierz ,,Kredyty". 

4. Wypełnij: "Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem1 lipca 2022 r." 

 • w placówce Banku  
  W tej sytuacji, aby poprawnie złożyć wniosek: 
  1. Pobierz wniosek  i wydrukuj.
  2. Wydrukowany wniosek podpisz oraz przekaż do podpisu wszystkim Kredytobiorcom, jeśli nie mają mozliwości złożenia wniosku w bankowości internetowej.
  3. Podpisany wniosek dostarcz do Placówki Banku (przy składaniu wniosku w Placówce nie jest wymagana obecność wszystkich kredytobiorców).

 

Kredytobiorca wypełnia jeden wniosek, który dotyczy zawieszania rat na wszystkie okresy wymienione w Ustawie.

 

Alternatywnie możesz również złożyć wniosek, podpisany przez wszystkich kredytobiorców:

 1. Drogą korespondencyjną (listownie) na adres Centrali Banku.
 2. Za pośrednictwem email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Załączony do maila wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: https://epuap.login.gov.pl .

 

Kto podpisuje Wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Każdy kredytobiorca może złożyć osobny wniosek.

 

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty do godz. 12.00.

 Wniosek złożony do godziny 12.00 w dniu roboczym będzie zrealizowany przez Bank w tym samym dniu. Wniosek złożony po godzinie 12.00 w dniu roboczym lub w dni wolne od pracy zostanie zrealizowanym w następnym dniu roboczym.

Informacja dla kredytobiorcy o ryzykach związanych z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.

Informacja o prawie do odstąpienia od Wniosku złożonego poza Placówką Banku

Kredytobiorca ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od niniejszego Wniosku w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować Bank  o decyzji o odstąpieniu od Wniosku poprzez przekazanie oświadczenia w postaci formularza o odstąpieniu dostępnymi kanałami dla złożenia Wniosku. Pobierz Wniosek o odstąpienie.

Zapraszamy do odwiedzenia stron:

https://www.podatki.gov.pl/wsparcie-dla-kredytobiorcow/

 

Przewodnik po wakacjach kredytowych

 

 Pytania i odpowiedzi:

Wakacje kredytowe a Wsparcie z FWK

Wniosek o wakacje wpływa w trakcie trwającego już Wsparcia FWK – Wsparcie ulega zawieszeniu na okres wakacji kredytowych, zawieszeniu ulegają księgowania rat wsparcia na spłatę rat kredytu. Wypłata Wsparcia przez BGK jest realizowana bez przerwy. Raty wsparcia są księgowane na kolejne raty kredytu po wakacjach.

Wniosek o Wsparcie wpływa w trakcie udzielonych wakacji kredytowych – wniosek FWK jest przyjmowany ale realizowany po zakończeniu wakacji kredytowych. Wniosek o jest przyjmowany i rozpatrywany zgodnie z Instrukcją ale wypłata rat wsparcia jest realizowana po zakończeniu wakacji.

Czy można skorzystać z wakacji do kilku kredytów ?

NIE. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku, kiedy kredytobiorca posiada jeden kredyt indywidualny oraz drugi kredyt wspólny z innym kredytobiorcą to czy może korzystać z wakacji przy obu kredytach?

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy wyłącznie do jednej umowy kredytu więc jeżeli skorzysta on z wakacji do kredytu nr 1 kredyt nr 2 nie może zostać objęty wakacjami.

Znajdziesz nas też tutaj