Nieruchomości

Oferta sprzedaży nieruchomości – Żyraków

Szczegóły

W dniu 18.02.2019 r. o godzinie 13:00 w Sądzie Rejonowym w Dębicy, sala nr 36 odbędzie się pierwsza licytacja, której przedmiotem jest nieruchomość oznaczona jako działka nr ewid. 1444/22 o pow. 3800 m2 położona w miejscowości Żyraków, gm. Dębica, która posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW RZ1D/00021542/1.

Nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Teren płaski częściowo ogrodzony ogrodzeniem z blachy stalowej trapezowej mocowanej do słupków osadzonych w betonowym cokole. Teren posiada dostęp do niezbędnych mediów: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja sanitarna. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony zachodniej z drogi gminnej utwardzonej asfaltem. Działka zabudowana jest dwoma budynkami: budynkiem administracyjno-socjalnym oraz budynkiem usługowo-magazynowym. Budynki połączone są ze sobą przewiązką umożliwiającą przemieszczanie się między budynkami. Budynek administracyjno-socjalny został przebudowany z budynku mieszkalnego. Obiekt składa się z dwóch nadziemnych kondygnacji użytkowych oraz dwóch dodatkowych kondygnacji gospodarczych: piwnicy i poddasza. Budynek w całości wykończony i użytkowany. Z zewnątrz budynek docieplony styropianem z wykonaną warstwą tynku dekoracyjnego. Dach o konstrukcji drewnianej kopertowej pokryty blachą płaską i trapezową. Wewnątrz pomieszczenia biurowe wykończone na posadzkach glazurą, ściany tynkowane i malowane. W pomieszczeniach sanitarnych ściany licowane płytkami ceramicznymi. Posadzki w większości pomieszczeń wyłożone płytkami ceramicznymi. W budynku część okien została wymieniona na nowe z PCV, pozostała część to okna drewniane. Budynek usługowo-magazynowy położony jest w części zachodniej działki. Jest to hala o konstrukcji kratowej stalowej przykryty płytami warstwowymi z blachy stalowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Dach o konstrukcji kratowej stalowej przykryty płytami  warstwowymi z blachy stalowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Posadzki cementowe na całej powierzchni. Poszczególne części hali zostały oddzielone ściankami działowymi. Dookoła hali przeszklenia doświetlające. Teren nieruchomości prawie w całości wyłożony jest kostką brukową. W niewielkiej części utwardzony betonem.

Nieruchomość wyceniona została przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 1.117.944,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 838.458,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 111.794,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kasie Kancelarii Komornika lub w postaci potwierdzonego przelewu bankowego na konto nr: 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001 BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Nieruchomość tą można oglądać od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Komornika Sądu Rejonowego w Dębicy Michała Turczyka nr tel. (14) 692 86 75.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – Zakład produkcyjno-usługowy ceramicznych materiałów budowlanych Hadykówka.

Szczegóły

Oferta zakupu nieruchomości o charakterze  produkcyjno-usługowym, byłego zakładu produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, położonej w miejscowości Hadykówka 105, gmina Cmolas. Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności niezabudowanych nieruchomości, o łącznej pow. 10,2675 ha
  • prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości, o łącznej powierzchni 7,8134 ha
    Integralną  częścią składową  nieruchomości jest złoże kopaliny – surowca ilastego przydatnego do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
  • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, o pow. 7,2369 ha (łączna pow. 7,7857ha) oraz własność budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość.

Mapa nieruchomości znajduje się na stronie: http://portal.gison.pl/cmolas/

Pliki do pobrania

Oferta sprzedaży nieruchomości – Mieszkowo (gmina Piaseczno)

Szczegóły

Oferta sprzedaży nieruchomości – Mieszkowo (gmina Piaseczno)

Pliki do pobrania
Zdjęcia