Koronawirus – Informacje

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku  mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Jeśli wizyta w naszym Banku jest niezbędna, prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia placówki.
Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.


Wewnątrz Oddziałów może przebywać ograniczona liczba Klientów w zależności od liczby stanowisk obsługi w danej placówce.
W przypadku wizyty w placówkach prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów.


ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG BANKOWYCH BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.
#ZOSTAŃWDOMU

Placówki

Wykaz czynnych placówek Banku od dnia 15.10.2020 r.

Stalowa Wola  ul. Okulickiego 56 c  8.00 – 17.00
SOBOTA – NIECZYNNE
Bojanów  ul. Parkowa 5 8.00 – 15.00
Ulanów  ul. Rynek 42 8.00 – 15.00
Nowa Sarzyna   ul. Kościuszki 11 7.30 – 14.30
Jeżowe   ul. Jeżowe 224 8.00 – 15.00
Rzeszów  ul. Podwisłocze 33  8.00 – 15.00
Kraków ul. Stawowa 10  8.00 – 15.00
Rudnik  ul. Rynek 54  8.00 – 15.00
Krzeszów ul. Rynek 23  8.00 – 15.00
Nisko Pl. Wolności 4  8.00 – 15.00
Stalowa Wola ul. Siedlanowskiego 3 10.00 – 17.00
Stalowa Wola ul. KEN 13 10.00 – 17.00
Stalowa Wola ul. Popiełuszki 7 10.00 – 17.00
Stalowa Wola ul. Rynek 2 (Rozwadów) 8.00 – 15.00
Stalowa Wola  ul. Podleśna 15
(w Starostwie Powiatowym)
8.00 – 15.00
Przyszów ul. Zapuście 27   8.00 – 15.00
Zaklików ul. Zachodnia 13   8.00 – 15.00

Wypłata gotówki w walutach

W związku ograniczeniem ruchu w transporcie międzynarodowym, co jest wynikiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że każda wypłata w walucie obcej musi być wcześniej zgłoszona do Banku (awizowana).

Sytuacja ma charakter przejściowy.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą bezgotówkowych transakcji w walutach obcych, w tym transakcji dokonywanych w bankowości elektronicznej iB@nk/iB@nk-SMS oraz transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą walutową.

WESTERN UNION

Od 03.04.2020 r. firma Western Union wprowadza następujące zmiany w obsłudze przekazów walutowych:

 • nadanie przekazu w USD na UKRAINĘ zostaje zawieszone – przekazy na Ukrainę wysyłane będą wyłącznie w PLN,
 • nadanie przekazu w USD do CHIN i WIETNAMU pozostaje utrzymane,
 • odbiór przekazu w USD i EUR zostaje zawieszony – wszystkie przekazy do Polski wypłacane będą wyłącznie w PLN.
Wsparcie dla Klientów Indywidualnych

Wszelkie informacje na temat wsparcia znajdą Państwo pod linkiem:

WSPARCIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Ważne dokumenty:

Zmiana limitu transakcji zbliżeniowych

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze – Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.

W związku z tym od 20 marca 2020 r. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.

Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, klient zostanie poproszony o PIN, a w innym – nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Wyłudzenia na koronawirusa

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacje związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
  W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się swoją na nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony systemu bankowości internetowej iB@nk. Prawidłowy to: https://ibank.bs.stalowa-wola.pl

Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie – nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym nasz Bank

 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym. Zawsze piszemy w nim, czego dotyczy kod autoryzacyjny

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkami:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186430,Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa-COVID-19.html

Najczęściej zadawane pytania
 • Gdzie znajdę wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

  > Wniosek dla Klientów Indywidualnych znajduje się TUTAJ
  > Wniosek dla Firm znajduje się TUTAJ
 • Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej w przypadku klientów indywidualnych.

Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wnioskowania o prolongatę spłaty kapitału i odsetek, jednocześnie wzrosną koszty kredytu. Wzrost kosztów kredytu będzie wynikał wyłącznie z przesunięcia w czasie spłat rat kapitałowych. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani nie zmienia wysokości oprocentowania kredytu.

 • Komu Bank odracza spłaty kredytów?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Klientów indywidualnych i Firm, którzy uzasadniają konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

 • Czy wakacje kredytowe oznaczają, że mogę automatycznie zawiesić spłacanie kredytu?

Nie. Wakacje kredytowe przeznaczone są dla Klientów, którzy sytuacja istotnie pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Aby odroczyć spłatę należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym uzasadni się konieczność zawieszenia spłaty kredytu i uzyskać potwierdzenie z banku. Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.

 •  W jaki sposób mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Klienci indywidualni mogą wnioskować o wakacje kredytowe – czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy oraz spłaty rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy dla kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, kredytu konsolidacyjnego.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

> Więcej informacji oraz odpowiedni wniosek dostępne są na stronie: WSPARCIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Przedsiębiorcy, jeśli ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, mogą m.in.: odroczyć spłatę raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy, spłatę raty kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu lub spłatę raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy.

Wnioski mogą składać za pośrednictwem:

 • pocztą e-mail (adres e-mail: zws@sanbank.pl)
 • listownie/kurierem na adres: Nadsański Bank Spółdzielczy, ul. Okulickiego 56 C, 37-450 Stalowa Wola
 • osobiście w Oddziałach Banku – informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco pod adresem: https://www.sanbank.pl

> Więcej informacji oraz odpowiedni wniosek dostępne są na stronie: WSPARCIE DLA FIRM

 • W jaki sposób mam uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja Państwa finansowa oraz dlaczego zostali Państwo zmuszeni do podjęcia takich działań jak zawieszenie spłacania kredytu.
Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

 • Co oznacza zapis we wniosku o wakacje kredytowe: „Zobowiązuję się do dostarczenia oryginału wniosku dotyczącego wakacji kredytowych do placówki Banku przy najbliżej wizycie w Placówce Banku”?

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank poprosi o dostarczenie oryginału wniosku do placówki Banku.

 • Kiedy i jak dowiem się o rozpatrzeniu mojego wniosku?

Wnioski Klientów rozpatrywane będą wg kolejności wpływu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi maksymalnie do 14 dni od jego złożenia (termin realizacji zależy od liczby wniosków, które wpływać będą do Banku). Naszą intencją jest realizacja wniosku jak najszybciej, tak aby wstrzymać spłatę już od najbliższej daty spłaty raty kredytu.
Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.
W przypadku klientów firmowych pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy, który zmienia harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Oddziale Banku lub korespondencyjnie.

 • „Posiadam w Banku kredyt hipoteczny, który jest w okresie wypłaty transz, obecnie spłacam jedynie raty odsetkowe”. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych w związku  koronawirusem?

Na chwilę obecną z wakacji kredytowych w związku z koronawirusem mogą skorzystać jedynie Kredytobiorcy, których kredyty zostały całkowicie uruchomione. Czyli Klienci spłacają raty kapitałowo-odsetkowe.

 • Jak działają Oddziały Banku?

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Jeśli wizyta w Oddziale jest niezbędna, prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco na stronie www.sanbank.pl
Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy tez prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.

 • Jakie tematy mogę załatwić zdalnie?

Większość bieżących czynności można wykonać za pomocą bankowości internetowej oraz mobilnej. Poszczególne funkcjonalności naszych kanałów zdalnych można poznać na dedykowanych stronach:

Dla Klientów indywidualnych udostępniliśmy możliwości zdalnego składania wniosków dotyczących odraczania spłaty rat kredytów w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej wywołanym epidemią koronawirusa. Można je składać w bankowości internetowej iB@nk oraz za pośrednictwem poczty e-mail (dedykowany adres: zws@sanbank.pl).

Firmy mogą również zdalnie składać wnioski za pośrednictwem poczty e-mail (dedykowany adres: zws@sanbank.pl).

 • Czy mogę samodzielnie zmieniać ustawienia dla mojej karty debetowej lub kredytowej?

Zachęcamy do korzystania ze strony https://www.kartosfera.pl, na której można m.in. aktywować, odblokować, zastrzec kartę, zmienić PIN, czy ustawić formę zabezpieczenia dodatkowego 3D Secure. Więcej w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.

Zapraszamy też do stałego odwiedzania naszej sekcji KORONAWIRUS – INFORMACJE – na bieżąco uzupełniamy i aktualizujemy tu ważne wiadomości dla naszych klientów.

 • Czy dla kart Banku wprowadzone jest podwyższenie limitu dla transakcji bezgotówkowych bez użycia PIN?

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze – Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.
W związku z tym od 20 marca 2020 r. Klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.
Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, Klient zostanie poproszony o PIN, a w innym – nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

 • Jak najlepiej wypłacić gotówkę?

W obecnym czasie szczególnie rekomendujemy rezygnacje z użycia gotówki, czyli:

 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem bankowości internetowej/aplikacji mobilnej;
 • realizowanie płatności telefonem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych;
 • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez Internet.

Jeśli konieczna jest wypłata gotówki, w pierwszej kolejności prosimy o skorzystanie z bankomatów, a dopiero gdy jest to niezbędne udać się do Oddziału.

 • Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej ?

Obowiązują nas te same zasady, co dotychczas. Zostały one opisane na stronie: BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
W obecnej sytuacji prosimy być szczególnie uważnym na pojawiające się wyłudzenia „na koronawirusa”. Więcej na ten temat na POD LINKIEM: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186430,Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa-COVID-19.html

 • Czy moje środki są bezpieczne?

Tak, Państwa środki zdeponowane w Banku są całkowicie bezpieczne. Cały sektor bankowy działa w sposób stabilny, o czym informuje także w swoich komunikatach Narodowy Bank Polski. SANBank realizuje wszystkie swoje podstawowe obowiązki, a wszelkie operacje bankowe przeprowadzane są bez zakłóceń. Nie ma żadnych podstaw do przejęcia przez banki środków swoich klientów.

Tarcza Antykryzysowa

W związku z walką z pandemią COVID-19 rząd zaproponował pakiet działań osłonowych dla gospodarki, tzw. Tarczę Antykryzysową, która 31 marca br. została przyjęta przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej w formie specustawy. Tarcza zawiera szereg ważnych rozwiązań wsparcia finansowego dla firm.

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem Antykryzysowym dla Przedsiębiorców.
.Rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej ⇓

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku  z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

#zostanwdomu
Mobilne MENU: