Konto osobiste STUDENT

 • Konto osobiste STUDENT jest przeznaczone dla osób fizycznych,  które przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęły naukę w szkole wyższej, w szkole posiadającej status wyższej uczelni lub szkole policealnej. Bezpłatny dostęp do bankowości internetowej zapewnia możliwość korzystania z rachunku przez 24 godziny na dobę. Karta debetowa Visa daje łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.  

  Konto osobiste STUDENT to:

  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • niska opłata za prowadzenie rachunku
  • brak opłaty za przelewy wewnętrzne realizowane przez bankowość internetową
  • ponad 6 000 bezprowizyjnych bankomatów
  • niższe prowizje przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych
  •  łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie debetowej lub naklejce zbliżeniowej
  • darmowa usługa płatności zbliżeniowych HCE
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w formie kredytu odnawialnego
  • dostęp do informacji o stanie środków za pośrednictwem komunikatu SMS
  • bezpłatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • bezpłatny pakiet ubezpieczeń kart płatniczych