Konto osobiste STANDARD

 • Konto osobiste STANDARD  to wygodna forma przechowywania pieniędzy i dokonywania rozliczeń pieniężnych. Międzynarodowa karta Visa do Konta osobistego zapewnia łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Usługa stałych zleceń lub poleceń zapłaty gwarantuje terminowe realizowanie zobowiązań.

  Konto osobiste STANDARD to:

  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • niska opłata za prowadzenie rachunku
  • ponad 6 000 bezprowizyjnych bankomatów
  • niższe prowizje przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISAMasterCard lub usłudze płatności zbliżeniowych HCE
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w formie kredytu odnawialnego
  • dostęp do informacji o stanie środków za pośrednictwem komunikatu SMS
  • bezpłatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • bezpłatny pakiet ubezpieczeń kart płatniczych