Konto osobiste JUNIOR

 • Konto osobiste JUNIOR to rachunek przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Umowę o prowadzenie Konta osobistego JUNIOR na rzecz osoby, która nie ukończyła 13-tego roku życia może podpisać wyłącznie rodzic lub opiekun wyznaczony przez sąd.

  Konto osobiste JUNIOR to:

  • brak opłaty za prowadzenie rachunku
  • brak opłaty za przelewy wewnętrzne realizowane przez bankowość internetową
  • ponad 6 000 bezprowizyjnych bankomatów
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie debetowej lub naklejce zbliżeniowej
  • darmowa usługa BS Pay
  • darmowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • bezpłatny pakiet ubezpieczeń kart płatniczych
  • poczucie bezpieczeństwa – dziecko unika ryzyka utraty gotówki, gdyż dzięki stałemu dostępowi do środków na rachunku nie ma potrzeby noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy
  • nabywanie praktycznych umiejętności decyzyjnych w zakresie dysponowania środkami finansowymi
  • prestiż wśród rówieśników