Rachunki oszczędnościowe dla PKZP, Rad Rodziców, KS

 • Rachunki a’vista przeznaczone są dla PKZP, osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów oraz będących członkami komitetów inicjatyw społecznych. Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami w zakresie zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz SKO.

  Pozostałe rachunki oszczędnościowe to:

  • brak opłaty za prowadzenie rachunku SKO
  • niskie opłaty za prowadzenie pozostałych rachunków
  • brak prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych
  • bezpieczeństwo deponowanych środków
  • brak konieczności stałych wpływów na rachunek
  • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi bez utraty odsetek