Kredyt na co tylko chcesz – edycja III

Kredyt na co tylko chcesz to:

✅ wysoka kwota kredytu nawet do – 50 000 zł

✅ okres kredytowania do – 60 miesięcy

✅ stałe oprocentowanie – 6,59 %;

✅ atrakcyjna prowizja – 1,59 %;

✅ niskie RRSO

Warunki:

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

✅ złożą w placówce Banku, w okresie trwania Promocji, wniosek o udzielenie kredytu „Bezpieczna Gotówka” z ubezpieczeniem na okres spłaty do 96 miesięcy;
✅ posiadają zdolność kredytową określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank;

✅ na dzień zakończenia spłaty kredytu nie będą mieć więcej niż 70 lat

✅ posiadają w Banku rachunek ROR1 z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową, z regularnymi wpływami w wysokości min. 500 zł lub rachunek ten zostanie otwarty przed uruchomieniem kredytu (w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej), który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty

✅ wykupią ubezpieczenie na życie – „Życie Komfort” w ramach oferty dostępnej w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

✅ podpiszą zgody marketingowe i zgodę na elektroniczny kanał komunikacji

✅ podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz o otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu


 1 Z wyłączeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego PRP Regulamin Promocji „Kredyt na co tylko chcesz – edycja III”

ZAŚWIADCZENIE o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia