Kredyt EKO - edycja I

Skorzystaj z promocji i zrealizuj swoje plany!

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie urządzeń ekologicznych typu:

✅ okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
✅ materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu
✅ odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy
✅ domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych
✅ systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód
✅ przydomowych oczyszczalni ścieków
✅ kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012

✅ ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp.); 
✅ rowerów i innego sprzętu sportowego
✅ samochodów osobowych z napędem elektrycznym;

✅ innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne;

✅ cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

Promocja trwa od 15.06.2021r. do odwołania.

Korzyści:

✅ Okres kredytowania – 8 lat
✅ Maksymalna kwota kredytu – 70 000 zł
✅ Oprocentowanie stałe – 4,50 %
✅ Prowizja – 3,50 %

Warunki:

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

✅ złożą w placówce Banku, w okresie trwania Promocji, wniosek o udzielenie kredytu „Bezpieczna Gotówka” z ubezpieczeniem na okres spłaty do 96 miesięcy;
✅ posiadają zdolność kredytową określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank;

✅ na dzień zakończenia spłaty kredytu nie będą mieć więcej niż 70 lat

✅ posiadają w Banku rachunek ROR1 z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową, z regularnymi wpływami w wysokości min. 500 zł lub rachunek ten zostanie otwarty przed uruchomieniem kredytu (w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej), który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty

✅ wykupią ubezpieczenie na życie – „Życie Komfort” w ramach oferty dostępnej w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

✅ podpiszą zgody marketingowe i zgodę na elektroniczny kanał komunikacji

✅ podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz o otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu


 1 Z wyłączeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego PRP Do pobrania: