Kredyt EKO Dom – edycja III

Skorzystaj z promocji i zrealizuj swoje plany!

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii:

 zakup i/lub montaż instalacji:

✅ kolektory słoneczne,
✅ ogniwa fotowoltaiczne,
✅ pompy ciepła,
✅ przydomowe wiatraki,
✅ wentylacja z odzyskiem ciepła,
✅ przydomowe elektrownie wodne,
✅ urządzenia, które korzystają z biomasy,

✅ domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
✅ systemy odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
✅ przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Promocja trwa od 01.03.2021r. do odwołania.

Korzyści:

✅ Okres kredytowania – 8 lat
✅ Maksymalna kwota kredytu – 50 000 zł
✅ Oprocentowanie zmienne – WIBOR 3M + marża 4,29 %
✅ Prowizja – 3,50 %

Warunki:

✅ Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR1) dostępny w ofercie Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową z regularnymi wpływami w wysokości min. 500 zł;
✅ Zgody marketingowe i zgodę na elektroniczny kanał komunikacji

 1) z wyłączeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego SANBank 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,21 %, – przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 000 zł, spłacana w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 60 rat po 280,10 zł. Oprocentowanie kredytu w wysokości 4,56 % w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,27%) i marży Banku w wysokości 4,29 p.p. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 17 658,22 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 15 000 zł, całkowity koszt kredytu – 2 658,22 zł, na który składają się: opłata przygotowawcza 0 zł, prowizja 0 zł,
ubezpieczenie majątkowe 285 zł, ubezpieczenie na życie 567 zł, odsetki 1 806,22 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14 lipca 2020 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Do pobrania:

Regulamin Promocji „EKO Dom – edycja III”

Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji „EKO Dom-edycja III”

ZAŚWIADCZENIE o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia