Konto Studenckie za 0 zł

Konto  osobiste  STUDENT  przeznaczone  jest  dla studentów,  którzy  chcą  być  niezależni  finansowo i  kontrolować  swoje  wydatki.

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku – 0 zł
 • przelewy zewnętrzne w bankowości internetowej – 0 zł
 • karta MasterCard PayPass –  0 zł (opłata za obsługę karty wyniesie 0 zł, jeżeli w miesiącu poprzedzającym
  pobranie opłaty zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe tą kartą na kwotę łączną minimum 200 zł).
 • ponad 6 000 bezprowizyjnych bankomatów banków należących do: Grupy BPS (Banków Polskiej Spółdzielczości S.A.); SGB (Spółdzielczej Grupy Bankowej); BGŻ-BNP Paribas; sieci Planet Cash (dawniej Cash4u). Lista bankomatów znajduje się poniżej.
 • darmowa usługa płatności zbliżeniowych Google Pay
 • bezpłatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki posiadania konta:

 • konto studenckie za 0 zł skierowane jest wyłącznie dla osób, które przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęły
  naukę w szkole wyższej, w szkole posiadającej status wyższej uczelni lub szkole policealnej
 • wystarczy wyrazić zgodę na marketing oraz wskazać adres mailowy do korespondencji

 Regulamin Promocji „Konto Studenckie za 0 zł”