Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave

Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave to karta debetowa dla klientów indywidualnych przypisana do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, niespersonalizowana. Umożliwiająca realizowanie zbliżeniowo transakcji bezgotówkowych w punkach usługowo – handlowych raz transakcji internetowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave to:

 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej
 • bezpieczeństwo transakcji
 • stały dostęp do swoich pieniędzy
 • możliwość płatności w Internecie

Naklejka zbliżeniowa umożliwia:

 • dokonywanie płatności zbliżeniowych bez konieczności podania kodu PIN do kwoty 100 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie transakcje powyżej 100 zł wymagają podania kodu PIN.
 • dokonywanie operacji w Polsce i za granicą:
  – płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa payWave;
  – realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet, transakcje takie zabezpieczone są kodem 3D Secure;
  – aktywacji karty za pośrednictwem Infolinii BPS S.A. lub portalu Kartosfera.pl;
  – zmiany nr PIN na portalu Kartosfera.pl

Naklejka wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Do jednego rachunku można wydać maksymalnie 3 naklejki ( tak samo jak w przypadku kart), dla jednego klienta może być wydana jedna naklejka zbliżeniowa.

Funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej naklejki zbliżeniowej wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku.

Okres ważności naklejki zbliżeniowej – 3 lata.


 

Do czego służy naklejka zbliżeniowa?

Naklejką zbliżeniową można dokonywać zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie oraz płacić za zakupy w Internecie. W przypadku płatności w punktach handlowo-usługowych transakcje do kwoty 100 zł nie wymagają wprowadzania kodu PIN.

Jak płacić zbliżeniowo?

poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo,
kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.
Jeśli transakcja przekracza kwotę 100 zł zostaniesz dodatkowo poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Ponadto, transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową zawsze autoryzowane są w trybie online.

Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą „jedna transakcja jedną kartą”, to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje „bezczynna”. Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje „bezczynny” – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.