Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

29 kwietnia 2019 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w 2018 roku oraz uchwalono kierunki rozwoju działalności na rok bieżący.

W posiedzeniu uczestniczyło 37 delegatów, Członkowie Rady Nadzorczej  oraz zaproszeni goście. W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady, sprawozdanie finansowe, jak również udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto między innymi uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na 2019 rok.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dziękują wszystkim delegatom za przybycie na Zebranie Przedstawicieli, a klientom i udziałowcom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

 

SANBank sponsorem X Śniadania Biznesowego

We wtorek, 2 kwietnia 2019 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej odbyło się dziesiąte spotkanie z cyklu „Śniadań Biznesowych” organizowanych przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli, do którego po raz pierwszy włączył się Nadsański Bank Spółdzielczy.

„Śniadania Biznesowe” to spotkania dedykowane przedsiębiorcom działającym na terenie Stalowej Woli. Ich ideą jest integracja środowiska biznesowego oraz przekazywanie najistotniejszej wiedzy i informacji będących  w obszarze zainteresowania podmiotów gospodarczych.

Głównym tematem dziesiątej edycji była społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i działania na rzecz rozwoju miasta. W tym obszarze Nadsański Bank Spółdzielczy mocno angażuje poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu inicjatyw lokalnych i regionalnych, o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym. Dlatego idealnie wpisując się w temat spotkania został nie tylko sponsorem, ale również jego partnerem merytorycznym.

W panelu Pytasz, co miasto może zrobić dla Ciebie? Zapytaj, co razem możemy zrobić dla miasta? Pani Magdalena Więckowicz – p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego omawiała stosowane          w Banku dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.

Nadsański Bank Spółdzielczy jest przykładem instytucji, która jest silnie związana ze swoim regionem. Wynika to z tego, że jest to Bank przede wszystkim lokalny. Właśnie, dlatego prowadząc działalność biznesową, zawsze kierujemy się szeroko pojętym dobrem wspólnym i pamiętamy o wpływie naszych decyzji na lokalne społeczności. Od wielu lat podtrzymujemy i kultywujemy tradycje lokalne, uczestniczymy w budowaniu rozwiązań czy inicjowaniu takich działań, które wzmacniają nasz region i miasto. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Stalowej Woli, wspieramy biznes i dzielimy się ze społecznością lokalną częścią wypracowanego dochodu. Realizujemy strategię Banku nie tylko poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu – powiedziała w swoim wystąpieniu Pani Magdalena Więckowicz – p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku.

Strategię społecznej odpowiedzialności w biznesie zaprezentowali również pozostali partnerzy „Śniadania Biznesowego” – Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie, firma Superior Industries Production, Google Internetowe Rewolucje oraz firm doradcza MYWAY.

     

Kredyty promocyjne w ofercie SANBanku

Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego czy gotówkowego nie należy do łatwych.

Banki w każdej z kategorii produktowych oferują kilka opcji, zróżnicowanych ze względu na cel wykorzystania produktu. Warto się, więc dowiedzieć, z jakich ofert najczęściej korzystają inni. Klienci Nadsańskiego Banku Spółdzielczego najchętniej korzystają z kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach.

Od 1 kwietnia br. Klienci SANBanku mogą skorzystać z II już edycji Promocji Wymarzony Bezpieczny Dom z minimalnym wkładem własnym 20%.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na zakup działki, lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, wykup mieszkania komunalnego, budowę czy rozbudowę domu, a także spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego w innym banku. Kredyt umożliwia sfinansowanie do 80 proc. wartości nieruchomości, a okres kredytowania może wynieść nawet 25 lat. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.

Z promocyjnej oferty można skorzystać  do 31 sierpnia 2019 roku.

Oprócz kredytu hipotecznego w chwili obecnej posiadamy również atrakcyjne oprocentowanie i niską prowizję za udzielenie kredytu gotówkowego do 30 tys. zł. w ramach promocji Kredyt wiosenny z SANBankiem”.

Ponadto Bank posiada szeroką gamę standardowych produktów, w tym rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych. Udostępnia nowoczesne rozwiązania mobilnych płatności zbliżeniowych Planet Mobile i Google Pay. Gwarantuje przy tym atrakcyjne warunki cenowe, jasne zasady współpracy oraz indywidualne podejście.

Finał Kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu z SANBankiem

8 marca 2019 r. w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbył się finał szkolnej kampanii na rzecz bezpiecznego Internetu oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pt. Działajmy razem.

Konkurs został zorganizowany wśród uczniów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów i publikacji. Celem konkursu było inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego wykorzystywania Internetu oraz uczenie młodzieży tolerancji w sieci.

Podczas uroczystego wręczania nagród Pani Magdalena Więckowicz p.o. Prezes Zarządu Banku złożyła gratulacje laureatom konkursu i życzenia dalszego rozwoju umiejętności graficzno-informatycznych wszystkim uczestnikom.

Nadsański Bank Spółdzielczy otrzymał podziękowania za pomoc w realizacji szkolnych obchodów Kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Wszystkim laureatom konkursu jeszcze raz składamy gratulacje.

DBI

Prezes SANBanku Stanisław Kłapeć przeszedł na emeryturę

Pan Stanisław Kłapeć, Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, w związku z przejściem na emeryturę, w dniu 31 stycznia 2019 roku zakończył swoją pracę zawodową.

Pan Stanisław Kłapeć posiada ponad 40 letni staż pracy w bankowości spółdzielczej. Pracę w Nadsańskim Banku Spółdzielczym rozpoczął w 1990 roku, jako Prezes Zarządu. Przez te wszystkie lata zasłużył się w sposób szczególny na rzecz rozwoju bankowości. Jego ponadprzeciętne zaangażowanie, konsekwencja i strategia doprowadziły do powstania Banku stabilnego, bezpiecznego i liczącego się wśród innych banków Grupy BPS.

Od wielu lat jest szanowany i ceniony nie tylko przez pracowników, ale również udziałowców, partnerów, klientów. Świadczona przez niego praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia, pasji i spółdzielczych idei.

Pan Stanisław Kłapeć za osiągnięcia w pracy, wkład w rozwój Nadsańskiego Banku Spółdzielczego i bankowości spółdzielczej otrzymał szereg odznaczeń, w tym „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” oraz nagród i wyróżnień branżowych, m.in. od Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości.

W dniu zakończenia pracy Zarząd oraz pracownicy Banku złożyli Prezesowi Stanisławowi Kłapeć podziękowania za wieloletnią współpracę, pozytywną motywację oraz dobre słowo.

Żegnając się z pracownikami Pan Stanisław Kłapeć podkreślił, że praca w Banku była dla niego całym życiem. Dzięki niej poznał wielu wspaniałych ludzi, oddanych swojej pracy i ideałom polskiej spółdzielczości. Wyraził przekonanie, że zostawia Bank w bardzo dobrych rękach oraz wyraził nadzieję, że będzie miło wspominany przez wszystkich pracowników.

Rada Nadzorcza Banku powierzyła z dniem 01.02.2019 roku pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Pani Magdalenie Więckowicz, dotychczasowej Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych.

Panie Prezesie – dziękujemy za wszystko i życzymy dalszych sukcesów oraz spełnienia w życiu prywatnym!