Nagroda dla Banku za najwyższą jakość usług

Nadsański Bank Spółdzielczy już po raz trzeci został laureatem największego w Polsce konkursu jakościowego – Quality International, zdobywając tym samym prestiżową PERŁĘ QI 2018 za całokształt osiągnięć.

Złoto Godło, Statuetka Perła Jakości i Tytuł Laureata Konkursu NJQI

26 października 2018 roku w Katowicach odbył się Finał ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International, organizowany przez Forum Biznesu i odbywający się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas uroczystej Gali wręczono nagrody tegorocznym Laureatom, w tym dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Kapituła Konkursu wysoko oceniła Bank i nagrodziła Złotym Godłem QI za działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności, zwłaszcza w zakresie świadczonych Usług.

To już trzecia nagroda Najwyższej Jakości Quality International, dlatego z tej okazji Bank otrzymał nagrodę specjalną – statuetkę PERŁA QI 2018. Nagroda ta jest potwierdzeniem, że metody zarządzania jakością stosowane w Banku są skuteczne, a jego klienci otrzymują usługi świadczone na najwyższym poziomie.

Tytuł Laureata i Złote Godło QI w imieniu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, odebrała Pani Agata Butryn, pełnomocnik Zarządu.

 

Perłę QI w imieniu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, odebrała Pani Agata Butryn, pełnomocnik Zarządu.

Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na terytorium Polski wokół idei zarządzania jakością. Projekt ma na celu promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Przez kolejny rok SANBank będzie wspierać młodą wynalazczynię.

Katarzyna Chrapko jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Uczestniczyła w wielu ważnych międzynarodowych konkursach i olimpiadach, co było dla niej ogromną szansą na zaprezentowanie światu własnych osiągnięć, a równocześnie inspiracją do zajmowania się innowacjami, pokazującymi możliwości ludzkiej myśli. Reprezentowała tam z sukcesami Polskę, Podkarpacie i Nadsański Bank Spółdzielczy. Pokazując potencjał, jaki tkwi w polskiej młodzieży.

W tym roku ponownie, jako jedyna z Polski otrzymała zaproszenia na Międzynarodowe Wystawy Wynalazków, gdzie będzie miała szansę prezentować opracowany przez siebie projekt pn. „Aparat Zdrowia”. Wzbudził on ogromne zainteresowanie na Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator”, ale także zwrócił uwagę Prezydentów Stowarzyszeń Wynalazców na całym świecie. Stowarzyszenia te współpracują ściśle z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wynalazców w Genewie i śledzą na bieżąco osiągnięcia Katarzyny Chrapko.

Udział w olimpiadach i konkursach międzynarodowych pociąga za sobą duże koszty, dlatego Bank postanowił kontynuować wsparcie finansowego dla osiągnięć Katarzyny Chrapko i podpisał z uczennicą umowę o stypendium na kolejny rok.

W imieniu Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego prezes Stanisław Kłapeć podpisuje i wręcza Katarzynie Chrapko umowę na indywidualne stypendium naukowego.
W ramach wdzięczności za otrzymaną pomoc Katarzyna Chrapko wręczyła prezesowi List z podziękowaniem.

      

SANBank podpisał umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską

Nadsański Bank Spółdzielczy rozpoczyna współpracę z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza  na rzecz edukacji finansowej studentów.

Podpisana w dniu 20 września br. w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli umowa pomiędzy Politechniką Rzeszowską, reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Inż. Tadeusza Markowskiego a Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Stanisława Kłapeć i Wiceprezes Zarządu Panią Magdalenę Więckowicz, zakłada promowanie środowiska naukowego, utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

Obie strony podkreślają, że współpraca będzie polegać między innymi na organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych, organizowaniu staży i praktyk zawodowych w Banku.

„Od szeregu lat obserwujemy rozwój Politechniki Rzeszowskiej i ostatnio w naszych kontaktach z Panem Dziekanem doszliśmy do wniosku, że są obszary, w których moglibyśmy współpracować. Jesteśmy znaczącym Bankiem, drugim co do wielkości na Podkarpaciu. Mamy szereg placówek i myślę, że nasza kadra i doświadczenie pozwoli nam na doskonalenie pewnej formy współpracy w zakresie chociażby staży, czy praktyk zawodowych” – powiedział podczas podpisywania umowy Stanisław Kłapeć, Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Nadsański Bank Spółdzielczy od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu regionu, wspiera działalność oświatową, kulturalną, sportową oraz ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej. Realizuje także szereg działań edukacyjnych, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli Banku, ale też przekazywania wiedzy finansowej. Prowadzi lekcje finansów i przedsiębiorczości w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Jest również partnerem ogólnopolskiego projektu – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym pracownicy-wolontariusze prowadzą w szkołach cykl lekcji na temat finansów.

 

Bezpieczne finanse seniora

Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą “na wnuczka” czy “na policjanta”.

Przestrzegamy naszych Klientów, a szczególnie osoby starsze przed oszustami wyłudzającymi pieniądze tzw. „metodą na wnuczka” czy „na policjanta”. Ofiarami oszustwa padają zazwyczaj osoby starsze, którym człowiek podający się za policjanta lub członka rodziny poleca wypłacić oszczędności z banku. Przestępcom chodzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania lub wysłania pieniędzy nieznajomemu.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

  1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.
  2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.
  3. Policja nigdy nie prosi telefonicznie o udział w działaniach operacyjnych.
  4. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności nieznanym osobom.
  5. Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji policyjnej bądź mamy jakiekolwiek wątpliwości, z kim rozmawiamy, należy skontaktować się z najbliższymi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać, natychmiast trzeba się skontaktować z policją, dzwoniąc na 997 lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego, ewentualnie stacjonarnego po uprzednim upewnieniu się, że ostatnia rozmowa została rozłączona. To bardzo ważne!

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS – “Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą “na wnuczka” czy “na policjanta”, który  powstał w oparciu o materiały Komendy Stołecznej Policji, Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podręcznik opisuje metody stosowane przez oszustów chcących wyłudzić środki finansowe czy kosztowności od potencjalnych ofiar, którymi są w przeważającej części ludzie starsi. Poradnik podpowiada, na co senior powinien zwrócić uwagę przy rozmowie z rzekomym wnukiem bądź policjantem i jak reagować, kiedy znajdzie się w takiej sytuacji.

SANBank zakończył kolejny cykl lekcji BAKCYLA

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2017/2018 Nadsański Bank Spółdzielczy w dniu 20.06.2018 roku zrealizował czwarty cykl lekcji projektu BAKCYL.

Pracownicy banku – wolontariusze przeprowadzili trzy lekcje dla klasy VI i VII w Szkole Podstawowej nr 4 oraz cztery lekcje dla klasy IIA i IIB w Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli.

Były to lekcje z tematów dla Szkół Podstawowych – “Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania”, „Zasady bezpiecznego pożyczania” oraz dla Gimnazjum – “Twoje pieniądze”, “Pożyczaj z głową”, “Mądre inwestowanie”, “Finanse na cale życie”, które stanowią kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

Od lutego 2018 roku pracownicy SANBanku łącznie zrealizowali 24 lekcje dla blisko 150 uczniów w dwóch Gimnazjach i czterech Szkołach Podstawowych na terenie powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego.

Na zakończenie każdego cyklu uczniowie w ankietach oceny potwierdzili, że lekcje były dla nich bardzo ciekawe i pouczające. Nauczyciele natomiast wyrazili przekonanie, że działania edukacyjne w ramach projektu BAKCYL dają możliwość wprowadzenia uczniów w świat codziennych finansów tak, aby w przyszłości potrafili z nich korzystać.

Projekt BAKCYL na terenie Stalowej Woli cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kolejne szkoły zgłaszają chęć udziału w projekcie BAKCYL i liczą na współpracę z pracownikami SANBanku w kolejnym roku szkolnych.

Nadsański Bank Spółdzielczy realizuje projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL od 2017 roku w ramach, którego bankowcy – wolontariusze realizują tematy zgodnie z przygotowanymi programami lekcji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.