Zmiana Tabeli oprocentowania depozytów dla Klientów indywidualnych od 27.03.2020 r.

Informujemy, że od dnia 27.03.2020 r. zmianie ulega Tabela oprocentowania depozytów prowadzonych dla Klientów indywidualnych. Zmiany te spowodowane są zmianą stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Bieżąca obsługa Klientów

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą pandemią koronawirusa podjęliśmy następujące działania:

  1. Od dnia 30.03.2020 r. zmienione zostały godziny otwarcia placówek:
 • Oddział w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 56c. – godz.: 8.00-14.00.
  W soboty Oddział – nieczynny.
 • POK w Stalowej Woli, ul. KEN 13 – godz.: 10.00-16.00
 • POK w Zaklikowie – godz.: 8.00-14.00
 • Filia w Rudniku – w godz.: 8.00-14.00
 • W Oddziale Banku w Rzeszowie oraz Krakowie kontakty osobiste z pracownikami są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
  Oddział Kraków – tel.: 12 446 92 01, e-mail: krakow@sanbank.pl,    godz.: 08.00 – 14.00
  Oddział Rzeszów – tel.: 17 858 60 30, e-mail: rzeszow@sanbank.pl, godz.: 08.00 – 14.00
 • Pozostałe placówki – wykaz w załączniku

Placówki zamknięte będą do odwołania. Decyzja ma charakter prewencyjny, wynika także z absencji pracowników korzystających z opieki nad dziećmi, które zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów pozostały w domach po zamknięciu szkół.

2. Zmieniono zasady wypłat gotówki w walutach obcych.

W związku ograniczeniem ruchu w transporcie międzynarodowym, co jest wynikiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że każda wypłata w walucie obcej musi być wcześniej zgłoszona do Banku (awizowana).
Sytuacja ma charakter przejściowy.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą bezgotówkowych transakcji w walutach obcych, w tym transakcji dokonywanych w bankowości elektronicznej iB@nk/iB@nk-SMS oraz transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą walutową.

3. W zastępstwie obsługi w powyższych Punktach Obsługi Klientów, a także ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy Państwu:

 • realizowanie płatności poprzez bankowość elektroniczną iB@nk oraz bankowość mobilną iB@nk Mobile,
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej,
 • korzystanie z kart płatniczych do wypłat oraz wpłat gotówki w bankomatach/wpłatomatach,
 • płacenie kartami w placówkach handlowych,  w tym korzystania z funkcji zbliżeniowej,
 • kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Banku w sprawach informacyjnych lub doradczych.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z placówkami Banku lub przez formularz kontaktowy. Telefony i adresy dostępne są w zakładce KONTAKT.
Lista wszystkich bankomatów i wpłatomatów znajduje się w zakładce BANKOMATY.

Jednocześnie informujemy, że Klienci którzy muszą osobiście dokonać operacji w banku, powinni zgłosić się do dowolnej placówki naszego Banku, która pozostaje do Państwa dyspozycji.

Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności, z których wynika nasza decyzja.

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Informacja w sprawie odroczenia terminu spłat rat kredytowych

Szanowni Państwo,
W obliczu ostatnich wydarzeń Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego podjął decyzję o wsparciu kredytobiorców, których finansowo dotyka obecna sytuacja spowodowana pandemią
koronawirusa COVID – 19.

Bank w uzasadnionych przypadkach, bez dodatkowych opłat przewidzianych w obowiązującej Taryfie prowizji i opłat, bez potrzeby wizyty w placówkach Banku, umożliwia nawet do 6 miesięcy odroczenia terminu spłaty rat w ramach wakacji kredytowych dla kredytów gotówkowych i hipotecznych.

Szanowni Klienci! Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wnioskowania o prolongatę spłaty kapitału i odsetek, jednocześnie wzrosną koszty Państwa kredytu. Wzrost kosztów kredytu będzie wynikał wyłącznie z przesunięcia w czasie spłat rat kapitałowych. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani nie zmienia wysokości oprocentowania kredytu!

Wniosek oraz więcej informacji na temat możliwości skorzystania z odroczenia rat kredytu znajdą Państwo na naszej stronie w Zakładce WNIOSEK O WAKACJE KREDYTOWE,  pod linkiem: https://sanbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty/wniosek-o-wakacje-kredytowe/

Zmiana oprocentowania kredytów dla Klientów Indywidualnych i Firm

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. zmianie ulega Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych oraz Tabela oprocentowani kredytów dla klientów instytucjonalnych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Zmiana wartości limitu transakcji zbliżeniowych

Zmiana wartości limitu transakcji zbliżeniowych kartą bez wprowadzania kodu PIN! Od 20 marca limit ten wzrasta z 50 zł do 100 zł. Zmiana ma na celu ograniczenie kontaktu fizycznego Klientów z terminalami POS podczas dokonywania płatności kartowych.

W najbliższym czasie terminale będą aktualizowane do nowych zasad, co oznacza, że przez jakiś okres mogą jeszcze zdarzać się prośby o podanie kodu PIN do kwoty poniżej 100 zł, jeśli terminal nie został zaktualizowany. Takie przypadki będą jednak coraz rzadsze, w miarę postępów aktualizacji.