SANBank po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Nadsański Bank Spółdzielczy liczył pieniądze zebrane podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli.

Bank od ponad 20 lat wspiera stalowowolski sztab w działaniach na rzecz organizacji imprezy finałowej WOŚP i włącza się w akcję liczenia pieniędzy. Zebrane środki zasilą konto fundacji WOŚP i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w całej Polsce.

Sanbank WOŚP

Nowy Regulamin rachunków dla Firm

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 14 stycznia  2019 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie m.in:

  • wprowadzenia nowego terminu rozpatrywania reklamacji dla usług płatniczych, który wynosi 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych sytuacjach 35 dni roboczych,
  • doprecyzowania momentu otrzymania zlecenia płatniczego,
  • doprecyzowania zapisów dotyczących odpowiedzialności Banku wobec Posiadacza rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz za wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Treść nowego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w Zakładce Regulaminy

 

Nowa aplikacja Planet Mobile

Szanowni Klienci,

W związku z rozwojem aplikacji płatności mobilnych, uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowej aplikacji Planet Mobile dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych naszego Banku.

Aplikacja została wzbogacona o możliwość dodania kart płatniczych do Google Pay oraz szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie posiadaczowi karty oraz zwiększających bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem.

UWAGA!

Nowa aplikacja Planet Mobile zastępuje dotychczas funkcjonującą w Banku aplikację Planet Mobile HCE Wallet, która przestanie działać z końcem 2018r. W związku z tym konieczne jest odinstalowanie poprzedniej aplikacji HCE i zainstalowanie nowej Planet Mobile.

Więcej o nowej aplikacji Planet Mobile.

Kolejny cykl lekcji Bakcyla zrealizowany

19 grudnia 2018 roku, w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Nadsański Bank Spółdzielczy zakończył cykl zajęć dla uczniów klasy I i trzech klas II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Spotkania z czterema klasami odbywały się w cyklu cotygodniowym, podczas lekcji z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” pod kierownictwem Pani Justyny Czech, w których wzięło udział w sumie ponad 90 uczniów w wieku 16 i 17 lat. W trakcie przeprowadzonych trzech lekcji poruszono następujące tematy: „Zasady bezpiecznego pożyczania”, „Od oszczędzania do inwestowania”, „Finanse na całe życie”, podczas których młodzież miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i edukacji finansowej. Uczniowie poznali zasady działania produktów kredytowych oraz produkty takie jak lokaty, obligacje, akcje w kontekście profilu ryzyka inwestora, dowiedzieli się na czym polega reinwestycja i dywersyfikacja, a także co to jest procent składany i jaki jest wzór na jego obliczanie oraz skąd się bierze sukces długoterminowego oszczędzania.

Nadsański Bank Spółdzielczy realizuje projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL od 2017 roku. Tylko w ubiegłym roku szkolnym w ramach projektu bankowcy – wolontariusze zrealizowali łącznie 24 lekcje dla blisko 150 uczniów na terenie swojego działania.

 

Relacja z konferencji Biznes – Nauka – Stalowa Wola

W dniu 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Wydziału Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbyła się II Konferencja Biznes – Nauka – Stalowa Wola, z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka.

Organizatorami konferencji byli Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, Miasto Stalowa Wola, Nadsański Bank Spółdzielczy oraz Bank Pekao SA. Patronat nad konferencją objęli Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Konferencja skierowana była do lokalnych przedsiębiorców, ludzi nauki oraz instytucji wspomagających finansowanie działalności przedsiębiorstw. Tematyka poszczególnych paneli związana była z problematyką powiązania biznesu z nauką we współczesnej gospodarce, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu regionu Stalowej Woli, współpracy naukowców i przedsiębiorców oraz roli samorządów i instytucji wspomagających finansowanie w rozwoju nauki i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Mechaniczno – Technologicznego dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz, następnie Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Stanisław Kłapeć, a także Dyrektor Regionalny Bankowości MiŚP Banku Pekao SA Roman Dec.

W pierwszym panelu, któremu przewodniczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, prelekcję pt. „Centra badawczo – rozwojowe – współpraca – nauka – biznes” wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak. Kolejny referat na temat „Wpływu działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PAR WISŁON na rozwój gospodarczy regionu stalowowolskiego” przedstawił Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Marian Cąpała.

W drugim panelu swoje stanowisko zaprezentowali Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Stalowa Wola dr Ryszard Sęczyk, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej dr inż. Sławomir Stec, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz dr Andrzej Chmielowiec.

Panel trzeci konferencji, moderowany przez Wiceprezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Magdalenę Więckowicz dotyczył współpracy lokalnych instytucji na rzecz rozwoju lojalnego biznesu, gdzie Pani Wiceprezes omówiła „Rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu”. Następnie zaproszono do dyskusji uczestników konferencji. Głos zabrali Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Ryszard Kapusta oraz Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Sławomir Czwal, którzy na przykładzie prowadzonych przez siebie firm i współpracy z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym przedstawili rolę społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz rozwoju regionu. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na misję spółdzielczą, w tym Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, korzyści biznesowe i społeczne wynikającymi ze współpracy z Bankiem. Zaprezentowano wiele przykładów działalności na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie działalności edukacyjnej podejmowanej przez Nadsański Bank Spółdzielczy.

W czwartym panelu swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Banku Pekao S.A, Dyrektor Regionalny Bankowości MiŚP Roman Dec i Dyrektor Centrum Biznesowego MiŚP Wojciech Chruściel oraz przedstawiciele Huty Stalowa Wola, Kierownik Działu Planowania dr inż. Janusz Czaja i Kierownik Działu HR Joanna Ziejewska.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką konferencji, wysoki poziom merytoryczny omawianych prelekcji oraz wyrażane w dyskusjach i w kuluarach pozytywne opinie uczestników wydarzenia, organizatorzy wyrazili w pełni pozytywną opinię dotyczącą kontynuowania organizacji konferencji w roku następnym.