Zmiana godzin otwarcia placówki (Społem1)

Szanowni Klienci

Od 3.12.2018 r. zmianie ulegną godz. otwarcia POK SANBanku w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego (sklep SPOŁEM 1)

Placówka będzie czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 8.0015.45

Prace serwisowe – 500+ 300+

Szanowni Klienci,
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, w dniu 23.11.2018 (piątek) w godzinach 19:00 – 21:00 nie będzie możliwości składania wniosków R500+ i 300+.

 

SANBank na 100-lecie niepodległości

W niedzielę 11 listopada br. w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po raz 26 zorganizowano w Stalowej Woli Bieg Niepodległości, którego organizatorem był Katolicki Klub Sportowy „Victoria”, a sponsorem Nadsański Bank Spółdzielczy.

Tegoroczna edycja biegu była wyjątkowa, ponieważ odbyła się w ramach i pod nazwą Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wszyscy zawodnicy pobiegli w koszulkach w barwach narodowych, tworząc żywą biało-czerwoną flagę.

W tym roku w zawodach wzięła udział rekordowa ilość ok 800 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Bieg rozpoczął się od zawodów dzieci i młodzieży na różnych dystansach, a następnie odbył się Bieg Główny na 5 km, które poprzedziło wspólne odśpiewanie hymnu Polski.

Bieg Niepodległości zakończył się dekoracją Biegu Głównego, podczas której Stanisław Kłapeć prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego nagradzał zwycięzców dyplomami, medalami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

SANBank jako propagator biegania i zdrowego spędzania wolnego czasu corocznie wspiera wydarzenie i zachęca mieszkańców miasta do sportowego świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nagroda dla Banku za najwyższą jakość usług

Nadsański Bank Spółdzielczy już po raz trzeci został laureatem największego w Polsce konkursu jakościowego – Quality International, zdobywając tym samym prestiżową PERŁĘ QI 2018 za całokształt osiągnięć.

Złoto Godło, Statuetka Perła Jakości i Tytuł Laureata Konkursu NJQI

26 października 2018 roku w Katowicach odbył się Finał ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International, organizowany przez Forum Biznesu i odbywający się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas uroczystej Gali wręczono nagrody tegorocznym Laureatom, w tym dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Kapituła Konkursu wysoko oceniła Bank i nagrodziła Złotym Godłem QI za działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności, zwłaszcza w zakresie świadczonych Usług.

To już trzecia nagroda Najwyższej Jakości Quality International, dlatego z tej okazji Bank otrzymał nagrodę specjalną – statuetkę PERŁA QI 2018. Nagroda ta jest potwierdzeniem, że metody zarządzania jakością stosowane w Banku są skuteczne, a jego klienci otrzymują usługi świadczone na najwyższym poziomie.

Tytuł Laureata i Złote Godło QI w imieniu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, odebrała Pani Agata Butryn, pełnomocnik Zarządu.

 

Perłę QI w imieniu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, odebrała Pani Agata Butryn, pełnomocnik Zarządu.

Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na terytorium Polski wokół idei zarządzania jakością. Projekt ma na celu promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Przez kolejny rok SANBank będzie wspierać młodą wynalazczynię.

Katarzyna Chrapko jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Uczestniczyła w wielu ważnych międzynarodowych konkursach i olimpiadach, co było dla niej ogromną szansą na zaprezentowanie światu własnych osiągnięć, a równocześnie inspiracją do zajmowania się innowacjami, pokazującymi możliwości ludzkiej myśli. Reprezentowała tam z sukcesami Polskę, Podkarpacie i Nadsański Bank Spółdzielczy. Pokazując potencjał, jaki tkwi w polskiej młodzieży.

W tym roku ponownie, jako jedyna z Polski otrzymała zaproszenia na Międzynarodowe Wystawy Wynalazków, gdzie będzie miała szansę prezentować opracowany przez siebie projekt pn. „Aparat Zdrowia”. Wzbudził on ogromne zainteresowanie na Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator”, ale także zwrócił uwagę Prezydentów Stowarzyszeń Wynalazców na całym świecie. Stowarzyszenia te współpracują ściśle z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wynalazców w Genewie i śledzą na bieżąco osiągnięcia Katarzyny Chrapko.

Udział w olimpiadach i konkursach międzynarodowych pociąga za sobą duże koszty, dlatego Bank postanowił kontynuować wsparcie finansowego dla osiągnięć Katarzyny Chrapko i podpisał z uczennicą umowę o stypendium na kolejny rok.

W imieniu Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego prezes Stanisław Kłapeć podpisuje i wręcza Katarzynie Chrapko umowę na indywidualne stypendium naukowego.
W ramach wdzięczności za otrzymaną pomoc Katarzyna Chrapko wręczyła prezesowi List z podziękowaniem.