Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2019 roku zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla klientów indywidualnych” oraz  „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla klientów instytucjonalnych”.

Zmiany polegają na obniżeniu opłat za płatności transgraniczne w EUR do wysokości opłat za odpowiadające im płatności krajowe w złotych. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania regulacji do wymogów Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie walut.