Zmiana Regulaminu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 maja 2020 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Regulamin).

Stosownie do § 11 ust. 6 umowy subwencji finansowej oraz § 16 ust. 1 Regulaminu, niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 maja 2020 r.

Regulamin i rejestr zmian dostępny jest w zakładce Tarcza finansowa PFR.