Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

29 kwietnia 2019 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w 2018 roku oraz uchwalono kierunki rozwoju działalności na rok bieżący.

W posiedzeniu uczestniczyło 37 delegatów, Członkowie Rady Nadzorczej  oraz zaproszeni goście. W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady, sprawozdanie finansowe, jak również udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto między innymi uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na 2019 rok.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dziękują wszystkim delegatom za przybycie na Zebranie Przedstawicieli, a klientom i udziałowcom za zaufanie i dotychczasową współpracę.