SANBank sponsorem X Śniadania Biznesowego

We wtorek, 2 kwietnia 2019 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej odbyło się dziesiąte spotkanie z cyklu „Śniadań Biznesowych” organizowanych przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli, do którego po raz pierwszy włączył się Nadsański Bank Spółdzielczy.

„Śniadania Biznesowe” to spotkania dedykowane przedsiębiorcom działającym na terenie Stalowej Woli. Ich ideą jest integracja środowiska biznesowego oraz przekazywanie najistotniejszej wiedzy i informacji będących  w obszarze zainteresowania podmiotów gospodarczych.

Głównym tematem dziesiątej edycji była społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i działania na rzecz rozwoju miasta. W tym obszarze Nadsański Bank Spółdzielczy mocno angażuje poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu inicjatyw lokalnych i regionalnych, o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym. Dlatego idealnie wpisując się w temat spotkania został nie tylko sponsorem, ale również jego partnerem merytorycznym.

W panelu Pytasz, co miasto może zrobić dla Ciebie? Zapytaj, co razem możemy zrobić dla miasta? Pani Magdalena Więckowicz – p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego omawiała stosowane          w Banku dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.

Nadsański Bank Spółdzielczy jest przykładem instytucji, która jest silnie związana ze swoim regionem. Wynika to z tego, że jest to Bank przede wszystkim lokalny. Właśnie, dlatego prowadząc działalność biznesową, zawsze kierujemy się szeroko pojętym dobrem wspólnym i pamiętamy o wpływie naszych decyzji na lokalne społeczności. Od wielu lat podtrzymujemy i kultywujemy tradycje lokalne, uczestniczymy w budowaniu rozwiązań czy inicjowaniu takich działań, które wzmacniają nasz region i miasto. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Stalowej Woli, wspieramy biznes i dzielimy się ze społecznością lokalną częścią wypracowanego dochodu. Realizujemy strategię Banku nie tylko poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu – powiedziała w swoim wystąpieniu Pani Magdalena Więckowicz – p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku.

Strategię społecznej odpowiedzialności w biznesie zaprezentowali również pozostali partnerzy „Śniadania Biznesowego” – Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie, firma Superior Industries Production, Google Internetowe Rewolucje oraz firm doradcza MYWAY.