SANBank sponsorem Konferencji Biznes – Nauka – Stalowa Wola

W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Wydziału Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbyła się III Konferencja Biznes – Nauka – Stalowa Wola skierowana do lokalnych przedsiębiorców, ludzi nauki oraz instytucji wspomagających finansowanie działalności gospodarczej.

Organizatorami konferencji byli Nadsański Bank Spółdzielczy, Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz Miasto Stalowa Wola. Patronat nad konferencją objęli Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Senator RP Janina Sagatowska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny. Zorganizowanie wydarzenia możliwe było dzięki wsparciu udzielonemu przez Nadsański Bank Spółdzielczy, który czynnie zaangażował się w tę inicjatywę od strony finansowej, organizacyjnej i merytorycznej.

Program konferencji był bardzo bogaty. Podczas dwóch paneli zaprezentowano tematy związane z problematyką powiązania biznesu z nauką, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu regionu   i współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Nadsański Bank Spółdzielczy omówił dwa tematy. Pierwszą prelekcję na temat „Cyberbezpieczeństwa w innowacyjnej firmie” wygłosił Dyrektor IT w SANBanku Pan Andrzej Wlezień, natomiast na przykładzie nagrodzonego w ostatnim czasie Konta Powitalnego Menager ds. Sprzedaży Pani Ewelina Przepadło omówiła temat „Strategia produktu jako podstawa zarządzania jakością”. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Banku Polskiej Spółdzielczości TFI S.A. – Wiceprezes Zarządu Robert Rozmus i Dyrektor Regionalny Karol Łaczkowski, którzy przedstawili temat „Jak zabezpieczyć emerytalnie siebie i swoich pracowników”.

Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele takich firm i instytucji jak: Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, INNpuls Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Ważnym elementem konferencji była dyskusja na temat „Rozwoju regionu – roli Samorządu, Nauki, Biznesu”, w której głos zabrali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Zastępca Prezydenta Miasta Stalowa Wola Renata Knap, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Ryszard Kapusta, p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Magdalena Więckowicz oraz Prodziekan ds. nauki  dr. hab. inż. Mirosław Tupaj, prof. Politechniki Rzeszowskiej. Na zakończenie konferencji dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz wskazał kluczowe konkluzje płynące z zaprezentowanych wystąpień. Podkreślił również potrzebę prowadzenia dalszych działań i spotkań mających na celu promowanie współpracy biznesu z nauką.

Nadsański Bank Spółdzielczy jako sponsor i współorganizator wydarzenia dziękuje wszystkim klientom, gościom i partnerom za przybycie na Konferencję.