Przez kolejny rok SANBank będzie wspierać młodą wynalazczynię.

Katarzyna Chrapko jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Uczestniczyła w wielu ważnych międzynarodowych konkursach i olimpiadach, co było dla niej ogromną szansą na zaprezentowanie światu własnych osiągnięć, a równocześnie inspiracją do zajmowania się innowacjami, pokazującymi możliwości ludzkiej myśli. Reprezentowała tam z sukcesami Polskę, Podkarpacie i Nadsański Bank Spółdzielczy. Pokazując potencjał, jaki tkwi w polskiej młodzieży.

W tym roku ponownie, jako jedyna z Polski otrzymała zaproszenia na Międzynarodowe Wystawy Wynalazków, gdzie będzie miała szansę prezentować opracowany przez siebie projekt pn. „Aparat Zdrowia”. Wzbudził on ogromne zainteresowanie na Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator”, ale także zwrócił uwagę Prezydentów Stowarzyszeń Wynalazców na całym świecie. Stowarzyszenia te współpracują ściśle z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wynalazców w Genewie i śledzą na bieżąco osiągnięcia Katarzyny Chrapko.

Udział w olimpiadach i konkursach międzynarodowych pociąga za sobą duże koszty, dlatego Bank postanowił kontynuować wsparcie finansowego dla osiągnięć Katarzyny Chrapko i podpisał z uczennicą umowę o stypendium na kolejny rok.

W imieniu Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego prezes Stanisław Kłapeć podpisuje i wręcza Katarzynie Chrapko umowę na indywidualne stypendium naukowego.
W ramach wdzięczności za otrzymaną pomoc Katarzyna Chrapko wręczyła prezesowi List z podziękowaniem.