Oferty zakupu nieruchomości

Zapraszamy do składania oferty zakupu  prawa własności nieruchomości.

Więcej informacji pod nr tel. 15 871 01 87 lub 668 643 570.