Nowy Regulamin rachunków dla Firm

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 14 stycznia  2019 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie m.in:

  • wprowadzenia nowego terminu rozpatrywania reklamacji dla usług płatniczych, który wynosi 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych sytuacjach 35 dni roboczych,
  • doprecyzowania momentu otrzymania zlecenia płatniczego,
  • doprecyzowania zapisów dotyczących odpowiedzialności Banku wobec Posiadacza rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz za wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Treść nowego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w Zakładce Regulaminy