Modyfikacja sposobu logowania do systemu iB@nk

Szanowni Państwo,

Od dnia 14 września br. nastąpi modyfikacja sposobu logowania do systemu iB@nk. Podczas logowania do bankowości internetowej mogą zostać Państwo poproszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego SMS (dotyczy wyłącznie klientów systemu iB@nk-SMS). Po wpisaniu danych logowania, System iB@nk rozpozna czy dana sytuacja wymaga dodatkowej autoryzacji i w razie potrzeby wyśle na telefon komórkowy klienta autoryzacyjny kod SMS.

Powyższe zmiany podyktowane są wymogami Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej w zakresie regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS) dotyczących między innymi silnego uwierzytelnienia klienta, które wchodzi w życie 14 września br.