Komunikat Zarządu z dnia 24.01.2020r.

W ostatnim czasie wiele publikacji w mediach było poświęconych aktualnej sytuacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.
Należy podkreślić, że …