• Facebook
Wybierz grupę
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaO bankuŚwięto Spółdzielczości Bankowej

Święto Spółdzielczości Bankowej

 • Ogólnopolskie Święto Spółdzielczości Bankowej

  25 czerwca 2017 roku


  BANKI  SPÓŁDZIELCZEJ TO 100% POLSKIEGO KAPITAŁU  Banki spółdzielcze wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się, niesienia pomocy, braku maksymalizacji zysku. Przez okres 150 lat realizują postanowienia EKONOMII SPOŁECZNEJ w swojej działalności.  Część swoich zysków przeznaczają na lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. Są zaangażowane na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Są własnością swoich członków, którzy mają wpływ na jego strategię, działalność i zarządzanie. Proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany, a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby Klientów. Banki Spółdzielcze specjalizują się w obsłudze OSÓB PRYWATNYCH i  firm z SEKTORA MIKRO, MAŁYCH  I ŚREDNICH FIRM.

   

 •  Historia i rola bankowości spółdzielczej w Polsce


  Polska bankowość spółdzielcza to 558 banki działające od ponad 150 lat posiadające wyłącznie polski kapitał, dzięki czemu są instytucjami bezpiecznymi, silnymi i stabilnymi.


  Wspólna idea bankowości spółdzielczej


  Nie jesteśmy komercyjną siecią oddziałów, mamy różnorodne oferty i różnorodnych klientów, ale łączy nas wspólna idea. Podstawy naszej działalności – troska o dobro wspólne, zaangażowanie w lokalne działania i czynny udział w rozwoju lokalnych społeczności – pozostają niezmienne od ponad 150 lat. To nasza siła i ogromny atut. Kiedy pojawia się możliwość wspólnych działań, warto je podejmować i wzmacniać poczucie jedności sektora.

  BANKI SPÓŁDZIELCZE


  •    HISTORYCZNIE

  - Banki spółdzielcze wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się, niesienia pomocy. Brak maksymalizacji zysku.

  •    DOBRE W KRYZYSIE

  - Stabilizują gospodarkę.

  Udzielają kredytów w czasach dobrych i złych, finansują gospodarstwa domowe oraz mikro, małe i średnie firmy. Są ich podporą i głównym źródłem kredytowania. Gdyby tworzyły sieć, byłaby to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce.

  •    REINWESTUJĄ NA POZIOMIE LOKALNYM


  - dzięki temu pieniądze pozostają w regionie.

  Banki spółdzielcze mają niższy apetyt na ryzyko i są nastawione na działanie długoterminowe. Dzięki swoim lokalnym korzeniom mogą przewidywać wydarzenia w regionie i dostosowywać się do nich.

  •    LUDZIE – NIE SYSTEMY

  – dla klienta, dla pracownika, dla społeczeństwa.

  W bankach spółdzielczych człowiek ma znaczenie. Część swoich zysków banki spółdzielcze przeznaczają na lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. Są zaangażowane na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Współpracują z klientami wykluczonymi przez zachodni sektor bankowy. Przyczyniają się do obniżania bezrobocia. Pracownicy i prezes znają swoich klientów, są sąsiadami.

  • Banki Spółdzielcze są własnością swoich członków/ klientów.
  • Klient może zostać właścicielem banku spółdzielczego.
  • Może mieć wpływ na jego strategię, działalność i zarządzanie.

   

  Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to:

  • solidarność (pomoc społecznościom lokalnym),
  • regionalizacja (lokalne działanie),
  • subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).


  • Polskie banki spółdzielcze od przeszło 150 lat realizują postanowienia EKONOMII SPOŁECZNEJ w swojej działalności.

  • Formy działalności spółdzielczej są bardziej odporne na kryzys i lepiej służą zrównoważonemu rozwojowi kraju i świata.

  • Spółdzielczy pracodawca jest postrzegany jako bardziej stabilny i przewidywalny, bo zapewnia bezpieczne zatrudnienie, także w okresach spowolnienia gospodarczego.
  • Spółdzielczość pozwala na przezwyciężanie biedy i gospodarczej stagnacji.

 • Banki Spółdzielcze specjalizują się w obsłudze firm z SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z:

  • poręczeń kredytowych
  • gwarancji
  • kredytów:
   a. w rachunku bieżącym
   b. w rachunku kredytowym
   c. odnawialnych
   d. płatniczych
   e. zabezpieczonych hipotecznie
   f.  inwestycyjnych
   g. pomostowych

  Zapraszamy do współpracy do wszystkich placówek naszego Banku.