• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaRolnicyKredytyKredyty pozostałeKredyt pomostowy Unia Biznes

Kredyt pomostowy Unia Biznes

 • Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

 • Korzyści

  Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

  - przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
  a)    zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  b)    zakupu ziemi,
  c)    zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
  d)    zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  e)    przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

  - modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
  - zakupu udziałów lub akcji;
  - innych nakładów m.in.:

  a)    poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  b)    licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  c)    ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
  d)    spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

   

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania
  pdf
  (261,97 KB)Pobierz
   
   
   
  Korzyści

  Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

  - przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
  a)    zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  b)    zakupu ziemi,
  c)    zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
  d)    zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  e)    przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

  - modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
  - zakupu udziałów lub akcji;
  - innych nakładów m.in.:

  a)    poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  b)    licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  c)    ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
  d)    spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

   

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania
  pdf
  (261,97 KB)Pobierz