• Facebook
Wybierz grupę

Gwarancje De minimis

 • Nadsański Bank Spółdzielczy w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.

  Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

  Kredyty objęte gwarancją BGK
  - Kredyty obrotowe
  - Kredyty inwestycyjne

  Przedmiot kredytowania
  Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

  Wysokość gwarancji BGK
  Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

  Waluta udzielanych kredytów
  Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

  Okres ważności gwarancji
  Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy  - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy  - w przypadku kredytów inwestycyjnych

  i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

  Zasady uzyskania gwarancji BGK
  Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

   

  BANKI SPÓŁDZIELCZE Z GRUPY BPS MOGĄ UDZIELAĆ KREDYTÓW DLA MŚP Z GWARANCJĄ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANCYJNEGO POIG

  24 lutego br. Bank Polskiej Spółdzielczości podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której Banki Spółdzielcze z Grupy BPS będą udzielać kredytów dla MŚP z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG.

  Nowe gwarancje umożliwią łatwiejszy dostęp do finansowania dla innowacyjnych mikro, małych i średnich firm.

  Gwarancje dla innowacyjnych firm będą najbardziej atrakcyjną ofertą na rynku – udzielane bez opłat prowizyjnych i na równie prostych zasadach, jak w programie gwarancji de minimis. Zabezpieczą spłatę 60% wartości kredytu, przy czym wysokość jednostkowej gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

  Aby skorzystać z nowych gwarancji przedsiębiorca powinien spełniać przynajmniej jeden z siedmiu podstawowych warunków:

  1) Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru      użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji;
  2)  Jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym;
  3) Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego;
  4)  W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;
  5) Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%;
  6) W co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
  7) W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

  Nowy produkt będzie dostępny w ofercie banków komercyjnych, które podpisały z BGK umowę, wyłącznie do końca tego roku. Gwarancje na innowacje pozwolą BGK przetestować pilotażowo mechanizm przed uruchomieniem Funduszu Gwarancyjnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z perspektywy 2014-2020.