• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniOszczędności i inwestycjeInwestycjeProgram Systematycznego Inwestowania ,,Akumulacja Kapitału"

Program Systematycznego Inwestowania ,,Akumulacja Kapitału"

 • Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału” jest to program inwestycyjny przeznaczony dla osób fizycznych, chcących systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty pieniędzy na realizację zaplanowanego celu, takiego jak np. wymarzone wakacje lub inny większy wydatek.


   

   

  Dlaczego warto
  W porównaniu z ofertami innych Banków Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału” oferuje bardzo korzystne rozwiązania. Zaletą jest obniżenie przy pierwszej wpłacie o 50% opłaty manipulacyjnej. Kolejne wpłaty do wysokości kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika w Umowie zwolnione są z opłaty manipulacyjnej. Minimalna zadeklarowana miesięczna kwota wpłat wynosi 100 zł. Program oferuje też możliwość indywidualnej alokacji środków pomiędzy dostępnymi Subfunduszami BPS FIO
  (BPS Pieniężny, BPS Obligacji, BPS Stabilnego Wzrostu oraz BPS Akcji), przy czym przy zmianie alokacji środków nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Kolejną zaletą Programu jest odroczony podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) do momentu umorzenia jednostek uczestnictwa. Uczestnik może posiadać dowolną liczbę Programów. Program zakłada możliwość kontynuacji oszczędzania po jego zakończeniu.