• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaPodmioty gospodarczeKredytyKredyty inwestycyjneKredyt Wspólny Remont z premią BGK

Kredyt Wspólny Remont z premią BGK

 • Kredyt Wspólny Remont z premią BGK to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych, przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem i modernizacją nieruchomości wspólnej.

 • Korzyści


      •  kredyt udzielany zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008r.
      •  kredyt z premia daje mozliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni
          Mieszakniowych realizujących przedsięwziecia termomodernizacyjne i remontowe
      •  premia termomodernizacyjna lub remontowa stanowi źródło spłaty kredytu "Wspólny Remont"
      •  wysokość premii termomodernizacyjnej lub remontowej wynosi do 20% wykorzystanej kwoty kredytu "Wspólny Remont"
      •  podstawą do uzyskania premii jest opracowanie przez Kredytobiorcę autytu energetycznego lub remontowego
      •  audyt daje Kredytobiorcy pełna wiedzę na temat prac remontowych, wskazuje w przypadku kredytu 
         termomodernizacyjnego możliwe do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej, okresla technologię
         realizacji robót remontowych - co zarówno przy realizacji przedsiewzięcia termomodernizacyjnego, jak i przedsiewziecia
         remontowego, podnosi dla Kredytobiorcy i dla Banku poziom bezpieczeństwa realizacji transakcji
      •  o przeprowadzeniu zarówno termomodernizacji jak i remontu Kredytobiorca uzyskuje:

      -  nizsze koszty eksploatacji budynku
      -  samofinansowanie się kredytu termomodernizacyjnego z oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej
      -  wiekszą wartość rynkowa nieruchomosci
      -  wiekszy komfort zamieszkania
      -  poprawę estetyki miejsca zamieszkania
   

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania
  pdf
  (408,96 KB)Pobierz
   
   
   
  Korzyści


      •  kredyt udzielany zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008r.
      •  kredyt z premia daje mozliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni
          Mieszakniowych realizujących przedsięwziecia termomodernizacyjne i remontowe
      •  premia termomodernizacyjna lub remontowa stanowi źródło spłaty kredytu "Wspólny Remont"
      •  wysokość premii termomodernizacyjnej lub remontowej wynosi do 20% wykorzystanej kwoty kredytu "Wspólny Remont"
      •  podstawą do uzyskania premii jest opracowanie przez Kredytobiorcę autytu energetycznego lub remontowego
      •  audyt daje Kredytobiorcy pełna wiedzę na temat prac remontowych, wskazuje w przypadku kredytu 
         termomodernizacyjnego możliwe do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej, okresla technologię
         realizacji robót remontowych - co zarówno przy realizacji przedsiewzięcia termomodernizacyjnego, jak i przedsiewziecia
         remontowego, podnosi dla Kredytobiorcy i dla Banku poziom bezpieczeństwa realizacji transakcji
      •  o przeprowadzeniu zarówno termomodernizacji jak i remontu Kredytobiorca uzyskuje:

      -  nizsze koszty eksploatacji budynku
      -  samofinansowanie się kredytu termomodernizacyjnego z oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej
      -  wiekszą wartość rynkowa nieruchomosci
      -  wiekszy komfort zamieszkania
      -  poprawę estetyki miejsca zamieszkania
   

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania
  pdf
  (408,96 KB)Pobierz