• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaRolnicyKarty płatnicze3D Secure (Nowy sposób płatności kartą w Internecie)

3D Secure (Nowy sposób płatności kartą w Internecie)

 • Dzięki zabezpieczeniu 3D-Secure, zakupy w Internecie są bezpieczne jak nigdy dotąd! Mając dowolną kartę płatniczą wydaną przez Nadsański Bank Spółdzielczy możesz wygodnie i bezpiecznie płacić w Internecie na całym świecie!

 • 3D Secure

  Zabezpieczenia 3D Secure, jest sposobem potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza karty/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

  Usługa 3D Secure będzie aktywna od 30 marca 2015r.

  W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym www.kartosfera.pl.

   
  Kartosfera

  Aby aktywowania zabezpieczenia 3D Secure należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z pracownikiem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego lub Infolinią Banku BPS S.A. w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl będą Państwo mogli również zmieniać kod PIN oraz zastrzegać kartę.

  Limit dla kart

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS lub bezpośrednio w placówce Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

  Przypominamy, że maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych, w tym również dla transakcji internetowych wynosi 50 000 Pln.

  Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank.
  Może je w każdej chwili zmienić poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku,  jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeżeli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

   
  Instrukcja dla Posiadaczy Rachunku

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA POSIADACZY RACHUNKU.

  Posiadacz rachunku/Kredytobiorca - to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Właścicielem rachunku bankowego (w przypadku kart debetowych) lub Właścicielem rachunku kart kredytowych (w przypadku posiadania limitów w kartach kredytowych).

  W przypadku gdy Właściciel rachunku jest jednocześnie Użytkownikiem Karty należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (164,82 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (164,82 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
   
  Instrukcja dla Użytkowników Karty

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY.

  Użytkownik karty - osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na karcie i została upoważniona przez Posiadacza rachunku/Kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji kartą.

  W przypadku gdy Użytkownik Karty jest jednocześnie Właścicielem rachunku należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (165,68 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (165,75 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
   
   
  3D Secure

  Zabezpieczenia 3D Secure, jest sposobem potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza karty/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

  Usługa 3D Secure będzie aktywna od 30 marca 2015r.

  W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym www.kartosfera.pl.

   
  Kartosfera

  Aby aktywowania zabezpieczenia 3D Secure należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z pracownikiem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego lub Infolinią Banku BPS S.A. w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl będą Państwo mogli również zmieniać kod PIN oraz zastrzegać kartę.

  Limit dla kart

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS lub bezpośrednio w placówce Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

  Przypominamy, że maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych, w tym również dla transakcji internetowych wynosi 50 000 Pln.

  Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank.
  Może je w każdej chwili zmienić poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku,  jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeżeli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

   
  Instrukcja dla Posiadaczy Rachunku

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA POSIADACZY RACHUNKU.

  Posiadacz rachunku/Kredytobiorca - to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Właścicielem rachunku bankowego (w przypadku kart debetowych) lub Właścicielem rachunku kart kredytowych (w przypadku posiadania limitów w kartach kredytowych).

  W przypadku gdy Właściciel rachunku jest jednocześnie Użytkownikiem Karty należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (164,82 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (164,82 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
   
  Instrukcja dla Użytkowników Karty

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY.

  Użytkownik karty - osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na karcie i została upoważniona przez Posiadacza rachunku/Kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji kartą.

  W przypadku gdy Użytkownik Karty jest jednocześnie Właścicielem rachunku należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (165,68 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (165,75 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.